DSC05632

OM PROSJEKTET

MYCELIUM er en samtaleserie som foreløpig utgjør 10 utgivelser, og som omhandler stedskunst og prosjekter som utforsker forholdet mellom kunst og sted.

 

OM UTGIVELSENE

* Oppdagere av nye landskap, en samtale med Maiken Stene og Hans Edward Hammonds som driver Velferden scene for samtidskunst, og som med utgangspunkt i et historisk anlegg for gruvedrift på Sandbekk i Sokndal, undersøker forholdet mellom menneske og natur.

 

* Skjebnetru, samtidskunst og dugnadskultur, en samtale med  kunstnerduoen Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm som etablerte Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål, Nordland i 2013 sammen med kunstnere fra Thailand. I det evigvarende prosjektet fokuserer de på relasjoner til natur, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur i en vid forståelse av estetikk og økologisk realisme i samfunn og miljø.

 

* En estetikk for fremtiden, en samtale med Martin Andersen og Margrethe Brekke om Rjukan Solarpunk Academy i industribyen Rjukan, som fikk UNESCO status som Verdensarv i 2015. Bakgrunn for etableringen av RSA var Solspeilet, et kunstprosjekt som ble initiert og utført av Martin, og som fikk massiv global oppmerksomhet da det åpnet i 2013.

 

* Dansende trojansk hest, en samtale med Pelle Brage og Julia Bruun om Jam Public, en moderne kunstinstitusjon uten vegger, som skaper møter mellom folk og kunst – og om samarbeid, prosjekter og konstellasjoner som oppstår rundt kunstnerparet.

 

* Endringsbyrået på Engeløya, en samtale med Eva Bakkeslett om Agency of Imagination, et prosjekt inspirert av kreative tenkere og skapere, ildsjeler og grensesprengere, både små og store skapninger.  Prosjektet tar utgangspunkt i et småbruk på Engeløya i Nord-Norge som er transformert til et kollektivt rom for kreative forvandlinger

 

* Kunst som landbruk og landbruk som kunst, en samtale med Ola Sendstad om Vinterlandbruksskolen som er en prosjektplattform knyttet til Sendstad Gård, der han inviterer kunstnere inn i landbruket. Vinterlandbruksskolen skaper, dyrker og viser koblinger mellom landbruk, kunst, kulturarv og lokalsamfunn.

 

* Et avtrykk i lufta, en samtale med Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl om prosjektet Overhopp ved Møllers Landhandel, bygget i 1978 og nedlagt i 1999. Bygningen ligger langt fra nærmeste hus, rett ved bygdeveien og med tett skog på alle kanter.

 

* Mellom et inne og et ute, en samtale med Tarald Wassvik og Siri Leira som i 2017 flyttet til Saksumdal i Lillehammer kommune og etablerte visningsrommet Saksumdal Tempel i bygningen som ligger innerst på eiendommen.

 

* Kunsten som gir og får motstand, en samtale med Eirin Støen og Nina Heum om SIRENE, et kunstnerinitiativ og prosjekt som startet opp i 2014, da Larvik kommune skulle utforme en ny kulturplan der kunsten verken ble beskrevet eller inkludert.

 

* Et fremskrapt landskap, en samtale med Elin T. Sørensen og Mads Pålsrud om prosjektet Pyrolaboratoriet på Klosterøya, der det lages et læringslandskap og utendørs forskningsrom dedikert til ild, eksplosjoner og pyroeksperimenter: Gnister, varme og kunnskapsutveksling er kjernen i det oppfinnsomme samlingsstedet.

 

Design: Eller med a/Marte Melling Enoksen

Intervju ved Eivind Slettemeås.

Bestill her

Bestill og få tilsendt portofritt ved henvendelse til kontakt@harpefosshotell.no

Pris per hefte: 30,-

Relaterte prosjekter