SAMTALESERIE MYCELIUM

Vi lanserer de fem første utgivelsene i samtaleserien MYCELIUM, som alle omhandler stedskunst og prosjekter som utforsker forholdet mellom kunst og sted.

 

Utgivelser 1-5 er:

 

Kunst som landbruk og landbruk som kunst, en samtale med Ola Sendstad om Vinterlandbruksskolen som er en prosjektplattform knyttet til Sendstad Gård, der han inviterer kunstnere inn i landbruket. Vinterlandbruksskolen skaper, dyrker og viser koblinger mellom landbruk, kunst, kulturarv og lokalsamfunn.

 

Et avtrykk i lufta, en samtale med Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl om prosjektet Overhopp ved Møllers Landhandel, bygget i 1978 og nedlagt i 1999. Bygningen ligger langt fra nærmeste hus, rett ved bygdeveien og med tett skog på alle kanter.

 

Mellom et inne og et ute, en samtale med Tarald Wassvik og Siri Leira som i 2017 flyttet til Saksumdal i Lillehammer kommune og etablerte visningsrommet Saksumdal Tempel i bygningen som ligger innerst på eiendommen.

 

Kunsten som gir og får motstand, en samtale med Eirin Støen og Nina Heum om SIRENE, et kunstnerinitiativ og prosjekt som startet opp i 2014, da Larvik kommune skulle utforme en ny kulturplan der kunsten verken ble beskrevet eller inkludert.

 

Et fremskrapt landskap, en samtale med Elin T. Sørensen og Mads Pålsrud om prosjektet Pyrolaboratoriet på Klosterøya, der det lages et læringslandskap og utendørs forskningsrom dedikert til ild, eksplosjoner og pyroeksperimenter: Gnister, varme og kunnskapsutveksling er kjernen i det oppfinnsomme samlingsstedet.

 

Design er laget av Eller med a, og intervjuer og kurator for samtaleserien er Eivind Slettemeås.

 

Pris per hefte: 30,-

Pris for alle fem samlet: 100,-