PYROLABORATORIET
Elin T. Sørensen, Mads Pålsrud og Kåre Høyer
Full fyr_Laurie Vestøl

Om prosjektet

På Klosterøya lages et læringslandskap og utendørs forskningsrom dedikert til ild, eksplosjoner og pyroeksperimenter: Gnister, varme og kunnskapsutveksling er kjernen i det oppfinnsomme samlingsstedet som er åpent for alle som besøker Klosterhavna park i Skien.

 

Pyrolaboratoriet og læringslandskapet utvikles gjennom en langvarig og eksplorativ kunstnerisk prosess i tett samarbeid med lærere og elever ved forskerlinja på Skien videregående skole. I løpet av tiden er lærer Kåre Høyer blitt innlemmet i kunst-teamet sammen med designer Mads Pålsrud og kunstner/landskapsarkitekt Elin T. Sørensen. Pyrolaboratoriet bygger på ideer og elevoppdrag utført av elevene ved forskerlinja der tverrfaglighet og elevmedvirkning er grunnleggende for utviklingen og bruken av uteklasserommet. Denne læringsprosessen formidles også videre til Skiens befolkning når parkens besøkende får mulighet til å undres over grunnen de trår på: Stedets geologi, historie, økologi og dyreliv—og hvordan vi mennesker har forvaltet og kan forvalte slike lokale “skatter”.

 

Kunstnernes første bekjentskap med stedet startet med en nysgjerrighet om hva som kunne finnes under det utfylte og ensformige menneskeskapte landskapet. De begynte å grave et hull i parkplenen, og oppdaget en kambrosilurbergrygg som satte fantasien deres i sving. Mens gravingen pågikk inviterte de lokale folk til å fortelle historier om Klosterøya. I dag er gressmatta fjerna og en mangfoldig geotop er løftet fram som en arkeologisk “skatt”. Berget er en reise tilbake i tid med spor av geologiske fenomener som fossiler, vulkanske ganger og en skillelinje mellom to ulike geologiske epoker som er unikt for stedet. Mellom pyrolaboratoriet og nye boliger som bygges rett ved skal læringslandskapet huse en strandengbiotop til glede for insekt, fugl og folk.

 

Tilblivelsen av pyrolaboratoriet bygger på samskaping med lokalmiljøet for å bidra til eierskap til parken. Elevmedvirkningen har foregått som ulike verksteder med elever og lærere, der elvene har fått i “oppdrag” å løse ulike problemer, analyser og oppgaver som må til for å utforme pyrolaboratoriet. Elevene har blant annet gjennomført målinger og registreringer av geologiske fenomener og data for å kartlegge berggrunnen under parken før den ble gravd frem. De har bidratt med ideer og ønsker til uteklasserommet sammen med offentlige parkfunksjoner. Ikke minst har en del av undervisningen, siden idéen kom opp i 2018, handlet om eksperimentering med ild og varme som smelting av stein, fremstilling av glassperler, og bygging av vulkanovner.

 

Pyrolaboratoriet ble påbegynt i 2018, og ferdigstilles i løpet av 2023.

 

Her kan du lese mer om pyrolaboratoriet

om kunstnerne

Pyrolaboratoriet er et langvarig kunstnerisk samskapingprosjekt utviklet av kunstner/ landskapsarkitekt Elin T. Sørensen og Growlab ved Mads Pålsrud, Tabea Glahs og Astrid Fadnes. Læringslandskapet er kommet til i tett samarbeid med Kåre Høyer og hans elever. Andre sentrale bidragsytere fra Skien vgs. er Taran Høyer, Rune Mathisen, Øivind Skjærum og skolens ledelse. Utgraving av kambrosilurbergformasjonen er gjort ved Steinar Moe Eiendom og Anton Kalini sveiser pyroinstrumenter. I løpet av prosessen har flere lokale samarbeidspartnere initiert ildfulle læringseksperimenter for elevene ved forskerlinja, som utforming av glassperler ved Laurie Vestøl, glasskunstner Tuva Gonsholt, samt laging av brennesle-papir ved Taran Høyer, Laurie Vestøl, Grete Rokstad, Tove Hoppestad og Roger Bratseth. I fremtiden planlegges en ovn for brenning av keramikk under byggeledelse av arkeolog og pyroekspert Dragoş Gheorghiu, som del av det kunstneriske forskningsprosjektet “Matter, Gesture and Soul” ledet av kunstner Geir Harald Samuelsen. Kunstverket skapes på oppdrag av og med finansiering fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Kunst i offentlige rom—Lokalsamfunnsordningen (KORO/LOK), Sparebankstiftelsen DNB, Steinar Moe Eiendom og Skien videregående skole.

 

 

Relaterte prosjekter