Om

Harpefoss hotell ble etablert som kunst- og artist-in-residenssenter i 2014. Et nedlagt jernbanehotell fra slutten av 1800-tallet er i dag arena for utstillinger i driftsbygningene og utendørs, samt gjesterom for kunstnere. Vi ønsker å benytte kunst, arkitektur og design som rammer for å utforske naturmiljø og –kunnskap, der nye prosjekter og samarbeid både kan utvikles på stedet og i samarbeid med andre institusjoner. Harpefoss hotell huser dessuten arrangementer, konserter og festivaler, i tillegg til kunstnerresidens og workshops.

 

Harpefoss hotell produserer og utgir bøker, filmer og kunst i offentlige rom-prosjekter. TILT ble etablert i 2016 som plattform for produksjoner som utføres i ulike formater og som tverrfaglige prosjekter. Kunstpublikasjoner, filmer, workshops og kunst i offentlige-rom prosjekter involverer kunstnere, forfattere og musikere men også andre fagområder som arkitektur og design. Samtlige utgivelser kan bestilles ved henvendelse til kontakt@harpefosshotell.no. Internasjonal distribusjon ved Nordic Art Press, der en presentasjon av Harpefoss hotell og TILT også kan sees

 

TILT fungerer også som produksjonsplattform for undervisningsprosjekt og kurs, kunst i offentlige rom og stedsutviklingsprosjekter m.m. Prosjektene er særlig knyttet til vårt artist-in-residence program, som siden starten i 2014 har hatt fokus på kunstneriske prosesser og nye samarbeidsformer med eksperimentell form og tilnærming.

 

Hvordan kommer jeg meg dit?

Norges hovedferdselsåre med bil E6 går gjennom Gudbrandsdalen og forbi Harpefoss. Ta avkjøring Harpefoss/Gudbrandsdalsvegen, og deretter ca. 500 meter.

 

Kollektivt er det flere måter å komme seg hit på:

https://www.vy.no

Tog til Vinstra

 

https://www.nettbuss.no146 Oslo – Måløy

Buss fra Oslo, stopper på Harpefoss

 

https://en-tur.no

Ruteplanlegger

 

https://www.opplandstrafikk.no

Regionbusser Lillehammer – Harpefoss. Sjekk overgang fra regiontog til Lillehammer med bussavganger med Opplandstrafikk.