Om

Harpefoss hotell er en kunstarena med utstillinger, artist-in-residence (Harpefoss A-iR), festivaler, konserter, foredrag og seminarer som foregår gjennom hele året. Hovedvekt av publikumsrettede aktiviteter er i perioden april-november men deler av program foregår også resten av året.

 

Harpefoss hotell produserer og utgir bøker, filmer og kunst i offentlige rom-prosjekter. TILT ble etablert i 2016 som plattform for produksjoner som utføres i ulike formater og som tverrfaglige prosjekter. Kunstpublikasjoner, filmer, workshops og kunst i offentlige-rom prosjekter involverer kunstnere, forfattere og musikere men også andre faggrupper som arkitekter og designere.

 

TILT fungerer også som produksjonsplattform for undervisningsprosjekt og kurs, kunst i offentlige rom og stedsutviklingsprosjekter m.m. Prosjektene er særlig knyttet til vårt artist-in-residence program, som siden starten i 2014 har hatt fokus på kunstneriske prosesser og nye samarbeidsformer med eksperimentell form og tilnærming.