Om

Harpefoss hotell er en kunstarena med utstillinger, artist-in-residence (Harpefoss A-iR), festivaler, konserter, foredrag og seminarer som foregår gjennom hele året. Hovedvekt av publikumsrettede aktiviteter er i perioden april-november men deler av program foregår også resten av året.

 

Harpefoss hotell produserer og utgir bøker, filmer og kunst i offentlige rom-prosjekter. TILT ble etablert i 2016 som plattform for produksjoner som utføres i ulike formater og som tverrfaglige prosjekter. Kunstpublikasjoner, filmer, workshops og kunst i offentlige-rom prosjekter involverer kunstnere, forfattere og musikere men også andre faggrupper som arkitekter og designere.

 

TILT fungerer også som produksjonsplattform for undervisningsprosjekt og kurs, kunst i offentlige rom og stedsutviklingsprosjekter m.m. Prosjektene er særlig knyttet til vårt artist-in-residence program, som siden starten i 2014 har hatt fokus på kunstneriske prosesser og nye samarbeidsformer med eksperimentell form og tilnærming.

 

Hvordan kommer jeg meg dit?

Norges hovedferdselsåre med bil E6 går gjennom Gudbrandsdalen og forbi Harpefoss. Ta avkjøring Harpefoss/Gudbrandsdalsvegen, og deretter ca. 500 meter.

 

Kollektivt er det flere måter å komme seg hit på:

https://www.vy.no

Tog til Vinstra

 

https://www.nettbuss.no146 Oslo – Måløy

Buss fra Oslo, stopper på Harpefoss

 

https://en-tur.no

Ruteplanlegger

 

https://www.opplandstrafikk.no

Regionbusser Lillehammer – Harpefoss. Sjekk overgang fra regiontog til Lillehammer med bussavganger med Opplandstrafikk.