Harpefosshotell-logo_500-1

Om

Harpefoss kunstarena er en ideell kunstorganisasjon, kunstnerresidens og arrangør som over tid har arbeidet med å utvikle og etablere et senter for stedskunst i Norge, i siste år også gjennom internasjonale samarbeid med andre organisasjoner. Virksomheten består av utstillinger, prosessorienterte samarbeidsprosjekter, forlag, workshops og helårsbasert program innen stedskunst. Målet er å bidra til å utvikle og styrke formidlingen av kunstnerinitierte prosjekter og stedsorienterte praksiser. En viktig del av virksomheten er samarbeid med skoler og undervisningsprosjekter, kurs og verksteder for publikum, og kunstnerresidens og workshops med kunstnere, kunstgrupper, kuratorer og skribenter.

 

Harpefoss kunstarena produserer og utgir bøker, filmer og kunst i offentlige rom-prosjekter. TILT ble etablert i 2016 som plattform for produksjoner som utføres i ulike formater og som tverrfaglige prosjekter. Kunstpublikasjoner, filmer, workshops og kunst i offentlige-rom prosjekter involverer kunstnere, forfattere og musikere men også andre fagområder som arkitektur og design. Samtlige utgivelser kan bestilles ved henvendelse til kontakt@harpefosshotell.no.