Sommerutstilling 25. juni – 21. august

MYCELIUM – DEL 1

Elin T. Sørensen, Mads Pålsrud og Kåre Høyer (Pyrolaboratoriet) / Tarald Wassvik og Siri Leira (Saksumdal Tempel) / Ola Sendstad og María Alejandra Gatti (Vinterlandbruksskolen) / Egil Martin Kurdøl og Marit Arnekleiv / SIRENE og Chris Bould

Overhopp, Egil Martin Kurdøl og Marit Arnekleiv 2021. Foto: Marit Arnekleiv

Mycelet er et enormt nettverk av tråder som befinner seg under bakken. Mycelet er næringskilde og livsgrunnlag. Et mycel har ikke et sentrum eller et synlig resultat, men mange utskudd (sopper). MYCELIUM er av den grunn ikke noe fast eller konstant. Resultat som oppstår ut ifra et mycel er uforutsigbare i form og innhold, men likheten for dem er at de er tilknyttet gjennom et ekspanderende nettverk.

–      Anna Widen og Heidi Eriksen, ”Forprosjekt Senter for stedskunst”, 2008.

 

I 2008 lanseres skisseforslaget til et «Senter for stedskunst», med et uttalt behov for en organisasjon som kan arbeide for kunstnerinitierte prosjekter og praksiser som knytter an til stedets fysiske, sosiale og historiske egenart. Samtidig innebærer det et radikalt forslag om å forkaste ideen om et organisatorisk «senter». I stedet skal senteret erstattes av mycelet som motiv for hvordan en slik struktur kan virke, nærmest spontant og uten kontakt med institusjonelle hierarkier.

 

I sin «betenkning» som utgjorde grunnlag for rapporten til et Senter for stedskunst, skriver kurator Per Bjarne Boym at et de-sentralisert organ må til for å støtte opp om dette (mycelet): ”Det organet som man påpeker behovet for behøver ikke være det eneste i sitt slag, det er som et synlig fruktlegeme av et underliggende nettverk. Det er ingenting i veien for at det oppstår andre fruktlegemer på det samme nettverket dersom det lever og fungerer. Vi snakker altså ikke om sentralisering, men om å styrke vekstvilkårene for måter å arbeide med kunst på.»

 

MYCELIUM-organisasjonen realiseres ikke, kanskje i tråd med sine forutsetninger, men i dagens kunstnerinitierte praksiser gjenfinner vi en lignende motstand overfor permanens, hierarki og sentralisering som preger institusjonell praksis. Årets sommerutstilling på Harpefoss kunstarena presenterer fem ulike prosjekter hvis form, funksjon og innhold er knyttet bestemte steder, ofte over lengre tid. Det er selve praksisen som foregår på og med det aktuelle stedet som er viktig, heller enn resultatene som materialiserer seg der.

 

I likhet med mycelet kan også disse kunstpraksisene sammenlignes med enzymer for endring, både parasittært og i symbiotisk utveksling med omgivelsene og miljøer. Med sin åpne og søkende tilnærming, utforsker de både forfallet, forvaltningen og forhandlingen av stedet som en kompleks historie av forbindelser, betydninger og situasjoner.

 

Her kan du lese mer om prosjektene og deltagerne:

 

Elin T. Sørensen, Mads Pålsrud og Kåre Høyer / Pyrolaboratoriet

SIRENE Larvik og Chris Bould

Siri Leira og Tarald Wassvik / Saksumdal Tempel

Ola Sendstad og María Alejandra Gatti / Vinterlandsbrukskolen

Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl / Overhopp

 

Utstillingen vises til 21. august. Åpningstider onsdag til søndag 12-16.

 

MYCELIUM har mottatt støtte fra KORO /Lokalsamfunnsordninga og Innlandet fylkeskommune, og vil være et prosjekt som presenteres i flere deler, med blant annet sommerutstilling ved Harpefoss kunstarena og et pågående formidlingsprosjekt knyttet til stedskunst.

 

Fotodokumentasjon: Per Stian Monsås