MYCELIUM 2023
Margrethe Kolstad Brekke og Martin Andersen (Rjukan Solarpunk Academy) / Maiken Stene og Hans Edward Hammonds (Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst) / Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen / Eva Bakkeslett (Agency of Imagination) / Pelle Brage og Julia Bruun (JAM PUBLIC)
230615_flyer_Mycelium_2_2

Eva Bakkeslett/ Agency of Imagination.  Foto: Tomáš Hrůza

OM PROSJEKTET

I dag finner vi en rekke særegne kunstnerinitierte prosjekter og plattformer på små steder, i lokalsamfunn, i tidligere industrisamfunn så vel som i ulike sosiale byrom. Prosjektene utgjør et stort mangfold av kunstneriske praksiser som jobber tett med steder, miljøer og med utforskning av mulige fellesskap. Prosjektene kjennetegnes av en dypere og mer langvarig tilstedeværelse på et sted. Dette medfører andre typer erfaringer, spørsmål og kunnskap omkring varighet og bærekraft ved kunstnerinitierte prosjekter, men også måten de virker i lokale omgivelser og som møteplasser.

 

Første del av Mycelium ble vist i 2022 og presenterte fem utvalgte prosjekter som utforsker forholdet mellom kunst og sted. Årets Mycelium presenterer fem nye kunstprosjekter som orienterer seg omkring forestillinger om mulige fellesskap, enten det er knyttet til landskap, biotoper, miljøer eller sosiale rom og bevegelser. Utstillingen viser aktuelle og eksperimentelle kunstprosjekter som tematiserer og intervenerer i en lokal kontekst i form av geografiske, sosiale, økologiske og politiske handlinger. Prosjektene inkluderer også performative og undersøkende prosjekter som favner alt fra pågående prosesser og utkast til større produksjoner, en forestilling eller ulike hendelser som finner sted utover utstillingsperioden. En av hovedmålsetningene med utstillingen er å vise hvordan praksisene og langvarige prosessene er bærende for denne type prosjekter, heller enn det ferdige resultatet.

 

OM KUNSTNERNE

Her kan du lese mer om prosjektene og deltagerne:

 

Eva Bakkeslett / Agency of Imagination

Pelle Brage og Julia Bruun / JAM PUBLIC

Margrethe Kolstad Brekke og Martin Andersen / Rjukan Solarpunk Academy

Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen / Sørfinnset skole

Maiken Stene og Hans Edward Hammonds / Velferden Scene

 

 

MYCELIUM har mottatt støtte fra KORO /Lokalsamfunnsordninga og prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet, og vil være et  pågående formidlingsprosjekt.

 

Utstillingen vises 24. juni til 13. august, åpningstider onsdag – søndag 12.00 – 16.00.

 

Foto: Siri Leira /Verksted Innlandet

Relaterte prosjekter