PARADISE RANGERS
paradiserangers

om prosjektet

Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst er en kunstnerdrevet arena for tverrfaglig undersøkelse av forholdet mellom menneske og natur, og kurateres av billedkunstnerne Maiken Stene og Hans Edward Hammonds. Velferden er lokalisert i Sokndal; Norges største bergverkskommune, i gruveselskapet Titanias historiske anlegg på Sandbekk. Her disponerer Velferden Scene kontorbygg, velferdsbygg, verksted og kunstnerbolig omringet av et spennende landskap preget av over 100 år med gruvedrift.

 

Velferden sin programstrategi er forankret i kunstnerisk prosesstenking. Det betyr at vi utvikler vårt program på samme måten som vi som billedkunstnere jobber utforskende i vår egen praksis. Dette innebærer å drive en gradvis og individuell tilnærming til et overbyggende tema, der inspirasjon, nysgjerrighet og kunnskapsutveksling blir avgjørende faktorer for å jobbe dypere med et prosjekt.

 

Velferdens program legger til rette for utveksling av kunnskap, erfaring og perspektiv på kryss og tvers av fagfelt, og tilbyr et unikt rom for konsentrasjon, fordypning og produksjon. Velferden kuraterer arbeidsopphold til kunstnere og fagfolk fra hele verden, og huser utstillinger, konserter, festivaler og seminarer.

 

Vi leverer også kunstproduksjoner, kompetanse og rådgivning gjennom vårt program Velferden UTE. I 2020 ble Velferden UTE invitert til å være med i et byutviklingsprosjekt ledet av Stavanger kommune. Prosjektet har fått navnet Sjøkanten, og har som formål å øke innsikten i bruk av kunst som kunnskap og metode innen byutvikling og planarbeid, spesielt i forhold til utbyggingen av postindustrielle områder langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg i Stavanger Sentrum.

Til dette prosjektet deltok Velferden UTE med performance duoen Paradise Rangers (Stene og Hammonds). Paradise Rangers er et selvutnevnt parkvesen som kombinerer performance, feltarbeid og utforskning av regelverk rundt vern av urban villmark. Paradise Rangers utvikler kunnskap og metoder for å beskytte naturen i byen fra å undergraves av kommersielle og institusjonelle interesser.

 

Velferdens program for perioden 2023 – 2026 er AVGANG / DEPONI. I sommer 2023 har Velferden gjennomført 3 befaringer i Sokndal for grupper på ca 8 deltakere fra ulike kunstneriske disipliner og forskningsfelt. Befaringene var første del i programmet AVGANG / DEPONI, som helt konsekvent bruker kunstnerisk prosesstenking for å skape innhold. Vi startet med orientering, nye inntrykk og nye sammensetninger av folk. Deretter tolkes tematikken individuelt, der hver enkelt deltakers personlige erfaring former nye narrativ. Etter endt befaring oppfordres deltakerne til å formulere prosjekter de vil gjennomføre hos oss. Dette skal resultere i godt gjennomtenkte prosjekter av folk som kjenner til Velferden og som har hatt tid til å gå dypere inn i aktuelle tema.

 

Denne måten å programmere på vil bidra til at vi gradvis bygger ut vår infrastruktur, vår drift, våre fasiliteter for musikk og scene, monumentalverksted, større atelieer og treverksted etterhvert som vi tilrettelegger for våre deltakere. Vi har helt bevisst invitert deltakere som jobber monumentalt, skulpturelt, med teateroppsetninger, med forskning, med musikk og andre uttrykk, for at de kan vise vei for hvordan vi skal utvikle Velferden på en bra måte i løpet av de kommende årene.

 

https://www.velferdenscene.com/

https://www.paradiserangers.com

om kunstnerne

Maiken Stene (f. 1983) bor og arbeider i Sokndal på Sør-Vestlandet. Hun har sin utdannelse fra Konsthögskolan i Malmö og The Cooper Union school of Art i New York. Stenes kunst tar utgangspunkt i hennes personlige forhold til landskap, og utforsker hvordan historiske representasjoner av landskap fortsetter å påvirke vårt forhold til naturen i dag. Stene er mest kjent for sin maleripraksis, som hun viser i form av scenografiske installasjoner blandet med video, skulptur, tekst og et faglig program. Stene har tidligere stilt ut ved blant annet Nordnorsk Kunstsenter, Akershus Kunstsenter, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Stavanger Kunstmuseum, LNM, Oslo Kunstforening, Hå Gamle Prestegard og Uppsala Konstmuseum. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Stavanger Kunstmuseum, REV-Ocean, Kulturetaten, UD, Equinor, Statens Konstråd og flere private samlinger. Stene er daglig leder og kurator ved Velferden.

 

Hans Edward Hammonds (f. 1983) er billedkunstner og kunstformidler basert i Stavanger. Hammonds har en mastergrad i Fine Arts fra Elam School of Fine Arts fra The University of Auckland i New Zealand. I sin kunstneriske praksis jobber han med performance og installasjon, i tillegg til relasjonelle og deltagerbaserte prosjekter hvor han utforsker ulike former for samspill og interaksjon. Han har vist verk og prosjekter blant annet ved Nasjonalmuseet, Stavanger Kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen. Han har vært involvert i å starte og drive flere kunstnerdrevne visningsrom, og er nestleder og kurator ved Velferden.

 

 

Relaterte prosjekter