RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY
1

om prosjektet

Rjukan Solarpunk Academy (RSA) ble etablert i 2019 av kunstnerne Margrethe Kolstad Brekke og Martin Andersen, samt Siddharth Sareen, professor i energi og miljø ved universitetet i Stavanger. Begrepet «solarpunk» er et fenomen som gjerne knyttes til science-fiction, kreative narrativer og en estetikk som bestreber seg på det som kan samles under betegnelsen «bærekraftig omstilling». RSA arbeider med utgangspunkt i industribyen Rjukan, i Tinn Kommune i Øvre Telemark, med initiativer som en liten kunstskole for barn, kultur-kafé og besøksprogram for kunstnere.

 

Kunstnernes arbeidsmetoder sammenstråles gjennom RSA sine aktiviteter og fokuserer på vår tids viktigste paradigmeskift, en bærekraftig omstilling av samfunnet. RSA arbeider med en målsetning om å etablere en ny type kunstskole som kan bidra til å fylle begrepet solarpunk med innhold og nye retninger. Sommeren 2023 lanserer også første utgave av deres nye kunstfestival:

“I år lanserer vi SOLARPUNK CAMPUS RJUKAN, vår første kunstfestival med fokus på de store miljømessige overgangene vi kollektivt står ovenfor. Vi vil utforske hva slags rolle kunsten kan spille i dette skiftet, hvordan den kan utvide vår forståelse, gi en fordypet innsikt og nødvendig likevekt med den rådende tidsånden, og til å bedre navigere gjennom det nye landskapet.

 

Basert på sommerens erfaring med festival-pilot, vil vi jobbe videre med konseptualisering for et Artist-in-Residence program, og generelle tiltak for å styrke infrastrukturen for visuell kunst i Øvre Telemark.”

 

https://www.rjukansolarpunkacademy.com/

https://www.solarpunkcampus.org/

om kunstnerne

Margrethe Kolstad Brekke har i en årrekke utviklet kunstprosjekter med utopi og bærekraftig omstilling som metode, gjerne i tverrfaglig samarbeid med akademia, næringsliv og grasrotbevegelser i inn og utland. Brekke holder i dag til på Rjukan, hvor hun samarbeider med Martin Andersen og en rekke andre aktører om etablering og utvikling av Rjukan Solarpunk Academy. Brekke har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen 2009-2014

 

I de siste 20 årene har Martin Andersens virke funnet sted i spennet mellom å utvikle den innovative bruktbutikken PLASTER, til å arrangere konsertserien SMALT med fokus på jazzimpro. Prosjektene er utviklet i tilknytning til småbyen Rjukan, langt ute i den norske ødemarken. Utenfor Rjukan er Andersen mest kjent for Solspeil-prosjektet, tre kjempestore speil som i seks av årets måneder reflekterer en solflekk ned på torget når byen ligger i skygge. Andersen har studert kunst, film og fotografi ved Institute National des Arts de Bamako, Mali, eksperimentell film ved Braquage i Paris og ved Oslo Fotokunstskole.

Relaterte prosjekter