AGENCY OF IMAGINATION
Eva Bakkeslett
Logo_Agency_red spot on grey copy

om prosjektet

På Engeløya i Nordland driver Eva Bakkeslett Agency of Imagination, en kulturgård med gjesteatelier og AiR program fundert i økologisk tenking og handling. Agency of Imagination er et sted der bærekraftig livspraksis og kunstpraksis, arbeid og lek, folk og ideer, mennesker og andre levende vesener, ulike måter å erverve kunnskap og oppnå bevissthet på veves sammen. Innenfor denne strukturen kan folk være med å delta som kunstnere, kreative deltagere eller som frivillige, og bidra til å skape nye forestillinger, nye virkeligheter og måter å leve på som gjør livet på og i jorda mer mangfoldig og fruktbart.

 

Inspirert av kreative tenkere og skapere, ildsjeler og grensesprengere, både små og store skapninger, har Eva destillert sine egne erfaringer, ideer og drømmer og transformert hjemmet sitt, et småbruk på ei øy i Nord-Norge, til et kollektivt rom for kreative forvandlinger.

 

Med Agency of Imagination som bakteppe for utstillingen Mycelium henter jeg inspirasjon fra sporer, sopporganismens effektive og nesten usynlige formeringsform. Jeg er begeistret for ideen om å spre forvillede sporer, i overført betydning. Sporer som inspirerer til å se og forholde oss til verden som en levende organisme der alt har et innbyrdes forhold til hverandre gjennom et mangfoldig nettverk. En spore kan være en hendelse eller en opplevelse som utfolder seg og derigjennom påvirker sine omgivelser.

 

Gjenstandene i galleriet er funnede, innsamlede og utvalgte små skatter som, på et eller annet tidspunkt, har fått meg til å stoppe opp og bli beveget. Ting som har fanget min oppmerksomhet og som jeg omsorgsfullt har plukket opp og tatt med hjem. Jeg har forbundet dem til en slags organisk billedvev som danner nye relasjoner mellom tingene der andre historier kan ta form.

 

På en lignende måte har jeg har laget en «videodagbok» der jeg har samlet små og store hendelser her på gården i løpet av noen måneder. Filmen fanger øyeblikk fra det hverdagslige til det ekstraordinære med den underliggende troen på at livskraften, i alle dets former, sår sporer i sprekkene som fremkaller det ville og utemmede. Verden trenger mer av det!

 

Hjemmeside Agency of Imagination

 Om kunstneren

Eva Bakkeslett (f. 1966) er kunstner, kulturaktivist og kurator. Gjennom sine arbeider formidler hun sammenhenger mellom mennesket, naturen og kulturen som en levende organisme. Kommunikasjon på tvers av artsgrenser, bakteriekulturer og fermentering som prosess og metafor står sentralt og formidles i form av sosialt engasjerte og inkluderende prosjekter. Hennes arbeider gir innblikk i poetiske og sanselige prosesser som skaper transformasjon der nye perspektiver utforskes og materialiseres.

Relaterte prosjekter