Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm
4.Vi ror til Tromsø-1

Vi ror til Tromsø, 2018

Foto: Erika Søfting

om prosjektet

Kunstnerduoen Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm har stått for initiativer på utradisjonelle scener som forbinder selve tilblivelsen av kunstverk med kunstopplevelsene. Kunstnerskapene deres i dag bærer preg av en bevegelse på 90-tallet, hvor virkeligheten er sentral, både som kontekst og tema, og der sosiale hendelser er bærende for praksisen.

 

I 1993 startet de Balkong med deres eget hjem som visningssted. Gjennom prosjektet ble spørsmål om hva kunst kan være, og i hvilke sammenhenger den inngår, sentralt for deres arbeid med kunst som praktisk dialog. I 2003 etablerte de sammen med kunstnere fra Thailand Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål, Nordland, dette evigvarende prosjektet som fokuserer på relasjoner til natur, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur i en vid forståelse av estetikk og økologisk realisme i samfunn og miljø.

 

Gården Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold har vært Jørgensens og Holms felles hjem, base og utgangspunkt siden 2010. På gården utforsker de økologi gjennom spørsmål om kunst, om landbruk, og om hva som skjer i møtet mellom gårdsdrift og kunstnerisk virksomhet. På gården samles mange av trådene i deres praksis og blir tydelige. Gjennom å leve i samspill med sine omgivelser, med jorda og naturen, belyser de dagsrelevante problematikker; menneskets avhengighet av og påvirkning på hverandre og naturen, og fortidens forbindelse med framtiden.

 

http://sorfinnsetskole.blogspot.com/

 

om kunstnerne

Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm har i 30 år samarbeidet med kunst som en integrert del av livet, med utgangspunkt i prosjekter som Balkong, Sørfinnset skole/the nord land i Gildeskål, Nordland og gjennom deres eget hjem og gården Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold. Prosjektene reflekterer rundt sosiale relasjoner, kulturhistorie og mennesket som del av naturen. I denne praksisen er møter og relasjoner vel så viktige som selve kunstobjektet.

Relaterte prosjekter