SAKSUMDAL TEMPEL
Siri Leira og Tarald Wassvik
03

Om prosjektet

Gjennom Saksumdal Tempel har Siri Leira og Tarald Wassvik pekt på spennet mellom den profesjonaliserte kunstoffentligheten og det lokale livet i distriktet. De har omtalt dette som en «gull og gråstein – tanke» der «det vi har er gråstein – og så prøver vi å lage gull. Gullet for oss er den skjerpende samtalen vi kan ha over tid med andre folk.»

 

«For hånden» er en serie snekrede kopier av oppslagstavlen ved den nedlagte skolen i bygda Saksumdal, som også huser den lokale barnehagen og bygdahuset. I utstillingen fungerer tavlene både som malerier på vegg, og som innramming til fotografier fra lokalmiljøet. Fotografiene i postkort-størrelse avbilder løsninger man gjerne finner på steder der innbyggere er vant til å løse praktiske problemer selv, med enkel materialbruk og en direkte tilnærming til gjennomføring, som også selve tavlen bærer preg av.

 

Verkene er ment å gi positiv oppmerksomhet til en form for uintendert bærekraftig estetikk, som er oppstått av praktisk nødvendighet. Samtidig fortelles en underliggende historie om de negative konsekvensene av sentralisering – og digitaliseringen av det offentlige rom: oppslagstavlene har ingen oppslag og flere av fotografiene vitner om omgivelser som har falt utenfor de siste tiårenes større infrastrukturelle investeringer.

 

«For hånden» kan i lys av dette sees som et oppslag i seg selv, der vi oppfordres til å delta i en dveling over det offentlige rommets vilkår.

Om kunstnerne

Saksumdal Tempel (etb. 2017) er et visningsrom og produksjonssted for samtidskunst, som også tilbyr opphold for utøvende kunstnere. Prosjektet er lokalisert i bygda Saksumdal i Lillehammer kommune, på tomten til en tidligere landhandel.

 

«Bakgrunnen for initiativet Saksumdal Tempel er at vi ønsker å undersøke spørsmål knyttet til visning og arbeid med kunst under dagens oppmerksomhetsøkonomiske forventning. Er dette forenlig med kontemplasjon, tilbaketrukkethet og en tilværelse i distriktet? Hva vil stedet ha å si for opplevelsen av kunsten? Hva er forholdet mellom personlig motivert kunstproduksjon og offentligheten? Og hvordan kan man som kunstner være med på å formulere svar på disse spørsmålene? Saksumdal Tempel er og skal være et kontemplativt rom for kunstopplevelser og kunstproduksjon. Navnet Saksumdal Tempel er også valgt med dette som bakteppe; et bygg man kan oppsøke, som både kan betraktes utenfra og entres for en dypere opplevelse. Vi tilbyr profesjonelle kunstnere tilbaketrekning fra livs- og arbeidssituasjonen de ellers er i, samtidig som vi gradvis bygger opp en oppmerksomhet rundt deres bidrag; i lokalsamfunnet, kunstfeltet og til et bredere publikum. Vi ønsker å være en del av infrastrukturen og kulturen som gjør det attraktivt for kunstnere å oppsøke distriktet.»

Saksumdal Tempel er et gammelt, forfallent bygg som de inviterte kunstnere må forholde seg til både praktisk og konseptuelt. Slik blir utstillingene utformet som et møte mellom kunstnerskapene og stedet. Noen kunstverk integreres permanent i bygget og andre verk vises tidsavgrenset gjennom en utstillingsperiode.

 

https://saksumdal-tempel.no/

Relaterte prosjekter