OVERHOPP
Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl
OLE7974-just.lys-1-slider

Om prosjektet

Slike hendelser og steder, som knapt nok blir notert for ettertiden, opplever vi bærer i seg en frihet. Det finnes ingen sterke føringer på hvordan historien skal fortelles, for ingen er der til å fortelle den lenger.

 

Et overhopp, et svev, som skaper et rom til å gjøre noe, som å tapetsere et bygg utvendig med en avfotografert tapet fra innsiden og med en varmluftballong bardunert i husets konstruksjon – et avtrykk i lufta.

 

Stedet for vårt arbeid har vært Møllers Landhandel, bygget 1978, nedlagt 1999. Bygningen ligger langt fra nærmeste hus, rett ved Steinsetbygdvegen i Nord-Etnedal, med tett skog på alle kanter. Grunnen til at vi fant stedet interessant er beliggenheten i randsonen mellom sivilisasjon og natur, og at bygningen ikke lenger har noen klar funksjon – den er tatt ut av tiden og overlatt til forfall.

 

Vi har lagt et skall utenpå huset og tapetsert landhandelen med en forstørret utgave fra en tapet vi fant på kontoret inne i butikken. Deretter har vi gjennomført en performativ installasjon der en varmluftballong ble festet med tau til huset – ga det et løft og skapte et avtrykk i lufta.

 

Arbeidet med å innhente opplysninger om stedet og dets historie startet høsten 2020.

Det ble inngått av avtale om leie av huset med arving Tormod Møller i februar 2021. Avtalen var at vi demonterte skallet, tilbakemonterte lamper, inngangsparti og andre installasjoner, sparklet borehull og malte hele huset våren 2022. Vi fikk da mulighet til å fotografere huset gjennom vinteren.

 

Arbeidet på stedet startet mai 2021. Avfotografering av tapet, rydding av busker og trær, demontering av lamper etc. og klargjøring for utlekting. I begynnelsen av august startet snekkerarbeidet, der snekker Henning Sveen gjorde hovedarbeidet og vi stod for lakkering av plater, frakt av materialer og opprydding.

 

Februar 2021 kontaktet vi Norsk Luftsportsforbund ved fagsjef på ballong, Jostein Tangen, som satte oss i forbindelse med Mikael Klingberg og Kjell Beito. De har vi hatt en utmerket dialog og samarbeid med. De ankom Nord-Etnedal med sin ballong 23. august og tidlig om morgenen 24. august satte vi i gang med vår performative installasjon.

Med oss hadde vi 3 innleide profesjonelle fotografer og 7 medhjelpere til tautrekking, montering og trafikkdirigering. En hel del folk møtte opp, lokalbefolkning og kunstinteresserte fra fjern og nær. Blant dem kunsthistoriker Per Bj. Boym og professor i antropologi/historie Hans-Jørgen Wallin Weihe, som er samarbeidspartnere i prosjektet.

 

En viktig del av etterarbeidet vil være et bokprosjekt som skal gå parallelt med etterarbeidet mot konkrete utstillinger (bl.a. på Harpefoss Hotell) og presentasjoner av Overhopp.

 

Boka vil i hovedsak bestå av skisser, foto, oppmålinger, plantegninger og andre registreringer, samt dokumentasjon av våre kunstneriske intervensjoner. En tekstdel vil bestå av en mikrohistorisk oversikt med bl.a. intervjuer med folk i bygda, skrevet av Hans-Jørgen Wallin Weihe. En annen tekst av Per Bj. Boym kontekstualiserer kunstprosjektet i forhold til kunsthistorien.

Om kunstnerne

Egil Martin Kurdøl (f. 1954) er billedkunstner og land art-kunstner fra Lillehammer. Han arbeider hovedsaklig ute i naturen med skulptur og installasjoner, men også med offentlig utsmykking, tegninger og fotografi. Flere av hans arbeider i fjellet i Sør-Norge er permanente verk i syrefast stål. Kurdøl har deltatt i utstillinger og prosjekter i en rekke land og er representert i flere offentlige samlinger nasjonalt og internasjonalt, blant annet Nasjonalmuseet for Kunst i Oslo, Lillehammer kunstmuseum og Museum of Contemporary Sculpture, Oronsko i Polen.

 

Marit Arnekleiv (f. 1957) er billedkunstner, bor og arbeider på Tretten i Gudbrandsdalen. Relasjonen til stedet er viktig i Arnekleivs kunstpraksis, som spenner fra interaksjon i natur og offentlige rom til skulptur og fotografi. I mange av hennes prosjekter er verket direkte knyttet til det spesifikke stedet som er utgangspunktet for arbeidet. I andre tilfeller bringer hun den stedsspesifikke historien inn i et annet visningsmiljø. Arnekleiv har gjennomført flere oppdrag innenfor kunst i offentlige rom, både som kunstner og konsulent, deltatt i ulike utstillinger og kunstprosjekter i flere land og er bl.a. innkjøpt av Norsk kulturråd.

Relaterte prosjekter