MYCELIUM presenterer
SIRENE Larvik og Chris Bould
_DSC2268

Om prosjektet

SIRENE er et kunstnerinitiativ og prosjekt som startet opp i Larvik i 2014. Kunstnerne Nina Heum og Eirin Støen gikk sammen med kunstformidler Mari Ravler Johansen for å jobbe opp mot kommunal forvaltning i lys av en skisse til ny kulturplan, der kunsten verken ble beskrevet eller inkludert.

 

SIRENE agerer ut fra en stedsorientert og lokalhistorisk kontekst, og trekker blant annet linjer til historien om Sylvette av Pablo Picasso og Carl Nesjar. Skulpturen skulle reises til byjubileet i 1971, men etter hardt press fra et knippe innflytelsesrike menn ble den stoppet, og kom dessverre aldri opp.

 

Agenda for SIRENE ble å påvirke Larvik kommune til å forvalte mulighetene som ligger i å inkludere kunsten på et overordnet plan, til å fremme kunstnere som reelle aktører i dialogen om hvordan byens offentlige rom utvikles, og tilrettelegge for involvering av kunstnere og kulturaktører i byutviklingen. SIRENE forsøker å stille spørsmål om det demokratiske grunnlaget for hvem som definerer våre offentlige rom, og vil skape rom for økt forståelse og verdsettelse av kunst og kunstnerisk virke.

 

Parallelt med arbeidet opp mot forvaltningen og politikere, initierte SIRENE i 2016 et samarbeidsprosjekt mellom den Larvik baserte kunstneren Chris Bould og Rintala Eggertsson arkitekter.  Formålet var å samarbeide om et felles prosjekt forankret i Boulds kunstnerskap, og hvor målet var å skape en sosial og inkluderende møteplass og scene i byen. Av ulike årsaker og med en organisk prosess, ble dette til to forskjellige prosjekter som begge ble realisert i 2021, til byens 350 års jubileum. «Tre pinner i Kors» i Galleri Bølgen i mai, og et tilhørende arbeidsrom for Bould i sentrum av Larvik, kalt ½ Way House, ble samlet sett en omfattende utstilling hvor store deler av hans kunstproduksjon ble presentert. Rintala Eggertsson arkitekters verk Tanzy Fumitory, består av 4 installasjoner på Bøkkerfjellet i Larvik, og kom opp i september 2021. Verket er temporært og vil stå til sommeren 2023 (trolig med forlenget periode). Tanzy Fumitory er inspirert av Boulds tilnærming til kunsten, hans verk, liv og filosofi.

 

Verket Battery Beach som vises i utstillingen «Mycelium» ble første gang vist i utstillingen «Tre pinner i Kors». Materialene og gjenstandene har Chris gjennom mange år samlet på Batteristranda i Larvik, ikke langt fra hans hjem og arbeidssted.

 

Siden 2019 har SIRENE bestått av Nina og Eirin.

Mer om prosjektene på www.s-i-r-e-n-e.no

om kunstnerne

Chris Bould (f. 1942) har gjennom flere tiår vært en tydelig kunstnerisk stemme i Larvik. Som en del av sin kunstneriske praksis har han egeninitiert skapt flere sosiale og skulpturelle uterom, og plassert objekter ut i offentligheten. Boulds kunsterskap representerer i SIRENEs øyne bærekraft med sitt nøkterne levesett og konstante søken og kunstneriske bearbeidelse av gjenbruksmaterialer.

 

Nina Heum (f.1965 i Larvik) bor og arbeider i Larvik. Hun er utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole i Oslo (1985 – 1990). Heum har i tillegg til egen produksjon gjennom et mangeårig engasjement jobbet for å skape eksperimentelle og inkluderende arenaer for den profesjonelle kunsten i Larvik. Heum var blant initiativtakerne til Mølla / Hammerdalen kunstnerstyrte atelierfellesskap i 2000. Etableringen var lokalt forankret med opptil 52 kunstnere og kulturaktører.  Heum etablerte deretter PlaskLab 2004 sammen med kunstner Håvard Augestad. Et laboratorium for kunstnerisk bearbeidelse av restene fra industrien i Larvik, som lot kulturbygg rives for nytt. Nina arbeider med ulike teknikker og prosessuelle prosjekter, herav sjangeroverskridende samarbeid, utsmykking og utstillingsvirksomhet. Heum stilte sist ut på Tegnetriennalen i 2019, Kunstnernes Hus, Oslo. Heum er ved siden av egen praksis lektor ved Sandefjord videregående skole innen Kunst, design og arkitektur.

 

Eirin Støen (f.1974 i Viken) bor og arbeider i Nevlunghavn (Larvik). Hun er utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole i Oslo (1999 – 2004). Siden 2004 har Støen arbeidet i en utvidet praksis mellom sosiale og relasjonelle prosjekter, drevet det kunstnerstyrte prosjektet REKORD sammen med Thora Dolven Balke og Ingvild Langgård (2006 – 2010), til å vise installasjoner, foto og video både i Norge og i utlandet. Siden 2011 har hennes praksis i størst grad handlet om å utforske forskjellige samarbeidsorienterte kunstprosjekter i og for offentlige rom, hvor seneste prosjekter eksempelvis er En Forestilling om Frihet, for Ila fengsel og forvaringsanstalt (2019), 1110, Klosterøya, Skien (pågående) og SIRENE i Larvik. Hun har tidligere vist arbeider ved Haugar Vestfold Kunstmuseum, Porsgrunn Kunstforening, Tromsø Kunstforening, Astrup Fearnley Museet, Cospace Gallery (Shanghai), Noplace (Oslo) blant flere. I tillegg til sin praksis som kunstner har hun flere kuratoriske prosjekter for KORO bak seg, som for Sunnaas Sykehus (2017), BUF Larvik og Kongsberg (2021), pågående for Ila fengsel og forvaringsanstalt, og som medlem av KOROs komite for statlige leiebygg (LES) 2019 – 2020.  I 2022 mottok hun Statens stipend for etablerte kunstnere.

Relaterte prosjekter