TILT # 5

DEBRIS – LANSERING APRIL 2019

EGIL MARTIN KURDØL / TEKST: VIDAR SUNDSTØL

Debris er en ny artist book av Egil Martin Kurdøl, og presenterer tre ulike serier av tegninger over en 15-års periode mellom 2003-2018. De i alt 90 tegningene har opphav i et kunstnerisk utforskningsarbeid rundt temaet skapelsesberetninger, der Kurdøls subjektive minnearbeid og kunstneriske utvikling danner bakteppet for hans utforskning av skapelsesprosesser og kunstneriske, generative prosesser. I særstilling gjelder dette prosjektet Spontane sammenligninger som er basert på ønsket om å trenge inn i sammenligningen som tilstand.

 

Boka inneholder også et essay av Vidar Sundstøl, der samarbeidet er basert på en selvstendig litterær tilnærming til prosjektet. Essayet antar et litterært og filosoferende utgangspunkt for skapelsesprosesser: Hvordan kan vi gjennom det å betrakte, fornemme og gjengi/sammenligne komme frem til en forståelse av en annen bevissthet enn den som skiller mellom subjektivitet og objektivitet i erfaringen? Hvordan er kunsten egnet til å speile en transformativ bevissthet, mentale prosesser som minner om geologiske, klimatiske eller atmosfæriske endringer: kort sagt, naturens egne prosesser?

 

Boka lanseres i april 2019

 

Design: Eller med a

130 sider

Farger

Norsk/ engelsk

Pris 200,-

ISBN: 978-82-690497-4-9