DEBRIS
EGIL MARTIN KURDØL / TEKST: VIDAR SUNDSTØL
190415_FB_EMK_post_1

”Vår opplevelse av tid er prekær og dominert av vissheten om egen død, men døden har ikke makt over tiden. Vannet vet ikke at det skal komme en dag da det ikke lenger finnes vann. Kartlaven, som vokser to millimeter i året, vet ikke at den vokser, og derfor heller ikke at den en dag ikke skal vokse mer. Utenfor oss er mylderet, det udifferensierte, som ikke kan telles, og en langsomhet mennesket bare kan ane gjennom ekstremmatematikk og kunst, fordi begge disse er språk som evner å forstøve opplevelsen av jeget. Mer presist skaper de i oss en forestilling om denne forstøvelsen som mulighet. Og dermed blir den også virkelig. For et kort (kanskje lykkelig) øyeblikk befinner vi oss i jettegrytenes og bakterienes tid. Vi oppløses. Så er vi tilbake, enda mer fremmede i verden enn før.”

Vidar Sundstøl – om Debris

 

Om prosjektet

Et tidlig utgangspunkt for Egil Martin Kurdøls tre bildeserier – Debris, Debris – Atlas og Skapelsesberetninger – var et opphold kunstneren hadde i Nattai National Park, Australia i 2003. Inspirert av den australske villmarken og i særdeleshet det rike fuglelivet, påla Kurdøl seg selv en langvarig tegne- og arbeidsprosess med serien Debris. Mens første del av serien ble fullført så sent som i 2009, ble siste del Skapelsesberetninger fullført i 2018. I sin egen introduksjon til tegningene antyder Kurdøl hvor krevende og disiplinerende denne arbeidsprosessen har vært, og at han er nær ved å oppgi prosjektet allerede etter et par år. Heller enn å gi opp valgte Kurdøl å fortsette arbeidet med serien i ytterlige 13 år. Med boka Debris får vi presentert hele serien samlet, samtidig med at de utgjør Kurdøls soloutstilling under Østlandsutstillingens 40-års markering på Harpefoss hotell 11. mai – 02. juni 2019.

 

De tre seriene består av i alt 64 tegninger. Den første er blyanttegninger som kanskje nettopp peker mot tittelen Debris: levninger, rester, ansamlinger av fragmenter og etterlatenskaper bearbeidet av naturkrefter. Formene er abstrakte men kan også minne om udefinerte redskaper, halvt organiske og halvt mineralske, fryst i en prosess som er utenfor tid og menneskelig målestokk. I den andre serien Debris – Atlas er det Kurdøls egne formative år som danner bakgrunn, men det er ingen biografisk historie vi blir introdusert for. Fra somre på et lite småbruk i nedre Telemark, henter Kurdøl fram barndommens gamle atlas og oppdagelsesreiser gjennom fremmede kontinenter, med alle slags naturfunn som slangeskinn, sopp eller knokler som navigasjonsinstrumenter. Atlasbøkene, frimerker og illustrasjoner fra biologibøker er revet ut, klistret opp og danner utgangspunkt for nye tegninger som viser slektskapet til barnets ”autokreativitet” og selvgenerende skaperevne, med vitebegjæret og trangen til å utforske verden.

 

Skapelsesberetninger, med undertittelen (Min idé om spontane sammenligninger)er serien som tydeligst markerer hva prosjektet Debris omhandler i poetisk-filosofisk forstand. De tre tegningene i stort format (90 x 120 cm) forestiller ”det samme sett fra forskjellige steder/stadier”, og er bilder/visualiseringer som kommer til gjennom en tilstand Kurdøl kaller ”spontane sammenligninger”. Der noen vil trekke paralleller til filosofiske mysterietradisjoner eller gnostiske religionsmysterier, er Kurdøls beskrivelse likefrem og konkret: Å sammenligne og gjenkjenne gjør vi ustanselig og uten opphør gjennom forestillingsevnen. Å være i sammenligningen som tilstand innebærer derimot å være fri fra nyttehensyn og naturgitte behov. Bare på den måten kan vi komme nærmere en konsentrert fornemmelse av krefter og forflytninger som er hinsides forestillingsevnen.

 

Om kunstneren

Egil Martin Kurdøl er billedkunstner og land art–kunstner. Han arbeider hovedsaklig ute i naturen med skulptur og installasjoner, men også med offentlig utsmykking, tegninger og fotografi.

 

Om forfatteren

Forfatter Vidar Sundstøl sitt essay kan beskrives som en poetisk-filosofisk undersøkelse av tid og skapelsesprosesser. I dialog med Kurdøls kunstprosjekt skriver Sundstøl om langsomheten som finnes i alle ting utenfor mennesket. Teksten kan sies å ta mål av seg å speile en transformativ bevissthet, mentale prosesser som minner om geologiske, klimatiske eller atmosfæriske endringer: kort sagt, naturens egne prosesser.Siste bok av Vidar Sundstøl er den kritikerroste romanen Hullet han krøp ut av, utgitt på Tiden forlag, 2019.

 

Design: Eller med a

130 sider

Design: Eller med a

Farger

Norsk/ engelsk

Engelsk oversettelse: Paul Norlen

ISBN: 978-82-690497-4-9

Ønsker du å kjøpe boken?

 

Bestill og få tilsendt portofritt ved henvendelse til kontakt@harpefosshotell.no

Pris 200,-

 

Relaterte prosjekter