Håndverkets landskap
Ola Sendstad
Lav oppløsning_10

Om prosjektet

3. november kl. 10.30 inviterer Sør-Fron ungdomsskule og Harpefoss hotell kunstarena til offisiell åpning av første del av kunstprosjektet Håndverkets landskap av Ola Sendstad. Gjennom høsten har elever ved Sør-Fron ungdomsskule samarbeidet med arkitekt Ola Sendstad og lokal håndverker og tradisjonsmurer Gunnar Holst om bygging av en permanent installasjon i skolens uteområde, kalt Glasmestermoen på Harpefoss. Her har alle elever fra 8. – 10. trinn fått være med på et faglig opplegg for kunst i uterom, deltatt i planlegging og utvikling av prosjektet, lært om tørrmuring som tradisjonshåndverk, og ikke minst vært med å bygge installasjonen under kyndig veiledning av Gunnar Holst. Installasjonen er utformet som en 5 diameter bred ringmur, nedgravd i bakken og med en smal passasje som inngang til det indre rommet. Byggverket fungerer både som uformell møteplass og utendørs klasserom for skolen, og markerer starten på et prosjekt som skal videreføres med tømmer og smijern.

 

Installasjonen kan med sin tidløse utforming minne om alt fra fornminner til moderne landskapsarkitektur. Elevene har latt seg inspirere av gamle murer og murtyper i nærområdet, studier av ruiner, blestergroper og forsøkt seg på mer eksperiementell utprøving av stein som byggemateriale. Kurset har også omhandlet muligheten for en fabulerende og kreativ tilnærming til å bygge et eget sted. I en egen inspirasjons-utstilling i vestibylen på Sør-Fron kulturhus vises noe av dette.

Om kunstneren

Håndverkets landskap er et kunstprosjekt utviklet og ledet av Ola Sendstad, og initiert som et samarbeid mellom Harpefoss hotell kunstarena og Sør-Fron ungdomsskule. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB sin ordning Kunst på programmet, KORO, Kunst i offentlige rom sin Lokalsamfunnsordningen, og fra Sør-Fron kommunes kulturelle skolesekkordning. Prosjektet har som målsetning å videreføres i 2021 og 2022

Relaterte prosjekter