HÅNDVERKETS LANDSKAP DEL 2

IMG_4879

3. november 2021 ble del 2 av prosjektet Håndverkets landskap ferdigstilt, ganske nøyaktig ett år etter at første del av prosjektet åpnet i 2020. Den nye lafteskulpturen på Glasmestermoen, uteområdet til Sør-Fron ungdomskule, er utført av Torfinn Scheie fra Frya Stav og Laft, som også har undervist og veiledet skoleelevene i byggeprosessen.

 

Håndverkets landskap er et kunstprosjekt av Ola Sendstad, der lokale tradisjonshandverkere fra bygda inviteres inn til å bygge utendørs skulpturpark/klasserom sammen med elever og ansatte ved Sør-Fron ungdomskule. Lafteskulpturen markerer avslutning på del 2 av i alt tre prosjekter, der siste del gjennomføres i samarbeid med Tveit Smie i 2022.

 

Takk til Sparebankstiftelsen med støtteordningen Kunst på programmet og til Koro som  gjennom Lokalsamfunnsordninga har bidratt til det treårige prosjektet. Sammen med Sør-Fron ungdomskule som bidratt med gode løsninger og ideer for undervisningsprosjektet Håndverkets landskap er Harpefoss kunstarena tilrettelegger for prosjektet som er utviklet og ledet av Ola Sendstad.

https://www.olasendstad.no/

 

 

 

Relaterte prosjekter