Kurs i tørrmuring
CHRIS MILLAR OG BYGGSTUDIO
HH_steinkurs_insta_1080x1080

Pris

Pris per deltager: 1500,- (inkluderer kveldsforedrag og presentasjoner)

 

Overnatting kan tilbys i kårboligen på Heggerud Gard: 300,- per døgn (delt dobbeltrom)
Fellesmåltider på Harpefoss hotell: Lunsj 100,- / Middag 200,-
Inkludert i kurs er foredrag av Kjell Andresen, arkitekt Riksantikvaren og presentasjoner ved kursholderne Chris Millar og Byggstudio.

 

Kurset er støtte av Fortidsminneforeningen gjennom tilskuddsordningen Kulturminner for alle

 

Kursinnhold:

Kursdeltagerne vil få innføring i ulike byggemetoder for stein. Deltakerne skal jobbe både individuelt og sammen, der skisser og innledende diskusjoner danner grunnlag for konkrete byggeprosjekter utendørs. Underveis i kurset legges det opp til å se på muligheter og kreativ bruk av stein til terrengforming, preging i stein og visuell utforming.

 

Torsdag kveld blir det et foredrag/kåseri om taktekking med skiferstein ved Kjell Andresen, arkitekt hos Riksantikvaren. Flere presentasjoner og aktiviteter annonseres fortløpende.

 

Hvem er kurset for?

 

Kurset passer både for håndverkere som vil lære om grunnprinsipper og nye innfallsvinkler til bruk av stein som design og landskapsforming, samt utøvere innen andre yrkesgrupper som landskapsarkitektur, design, kunst eller privatpersoner som ønsker å lære om muligheter innen bruk av stein som byggemateriale og som formskapende element.

 

Kursholderne:

Kursholder er Chris Millar som driver bedriften Åsgard Millar sammen med Erlend Åsgard, og har lang erfaring med kurs innen tørrmuring og restaurering.

Se intervju med Chris Millar hos Fortidsminneforeningen:

https://www.fortidsminneforeningen.no/nyheter-og-hendelse/akademikeren-som-ville-jobbe-med-stein

 

Byggstudio er et designstudio med base i Oslo og  Stockholm, og jobber med design  og identitetskaping knyttet til offentlige rom  som parker, institusjoner og miljøer. Byggstudio er i dette prosjektet engasjert av Harpefoss hotell med formgiving og identitet for park og omgivelser basert på historie, landskap og materialbruk.

Se hjemmeside til Byggstudio:

https://www.byggstudio.com

 

WORKSHOP PROGRAM

 

Onsdag 30. oktober

Innkvartering på Heggerud Gard for de som vil ha overnatting

Velkomst for deltakere på Harpefoss hotell kl. 19.00.

 

Kveldsmat, bar og sosialt

 

Torsdag 31. oktober:

09.00-10.00 Registering og kaffe i landhandelen på Harpefoss hotell

 

10.00: Kurstart og presentasjon av kurset ved Chris Millar. Teori/teknikk.

 

Lunsj kl 12.00-13.00:

 

13:00-17.00: Teori og praktiske øvelser.

 

Middag kl. 18.00

 

19.00: Foredrag ved Kjell Andresen, arkitekt Riksantikvaren

 

Bar og sosialt

 

Fredag:

09.00-12.00:  Kurs Praktisk øvelse i teknikk.

 

Lunsj kl 12.00-13.00

 

13:00-15.00: Tur til Akslevolden steinbrudd

 

 

15.30-17.00: Kurs Skissering og tester (prototype) – bygge i grupper

 

Middag kl. 18.00

 

Bar og sosialt

 

Lørdag:

09.00-12.00: Kurs Testing  (prototype) – bygge i grupper

 

 

Kurs avsluttes med lunsj og vel hjem!

Relaterte prosjekter