KURS TØRRMURING

HH_steinkurs_insta_1080x1080

WORKSHOP PROGRAM

 

Onsdag 30. oktober

 

Innkvartering på Heggerud Gard

Velkomst for deltakere på Harpefoss hotell kl. 19.00.

 

Kveldsmat, bar og sosialt

 

Torsdag 31. oktober:

09.00-10.00 Registering og kaffe i landhandelen på Harpefoss hotell

 

10.00: Kurstart og presentasjon av kurset ved Chris Millar. Teori/teknikk.

 

Lunsj kl 12.00-13.00:

 

13:00-17.00: Teori og praktiske øvelser.

 

Middag kl. 18.00

 

19.00: Foredrag ved Kjell Andresen, arkitekt Riksantikvaren

 

Bar og sosialt

 

Fredag:

 

09.00-12.00:  Kurs Praktisk øvelse i teknikk.

 

Lunsj kl 12.00-13.00

 

13:00-15.00: Tur til Akslevolden steinbrudd

 

 

15.30-17.00: Kurs Skissering og tester (prototype) – bygge i grupper

 

Middag kl. 18.00

 

Bar og sosialt

 

Lørdag:

 

09.00-12.00: Kurs Testing  (prototype) – bygge i grupper

 

 

Kurs avsluttes med lunsj og vel hjem!

Relaterte prosjekter