KURS TØRRMURING

CHRIS MILLAR OG BYGGSTUDIO
 • WORKSHOP PROGRAM

   

  Onsdag 30. oktober

   

  Innkvartering på Heggerud Gard

  Velkomst for deltakere på Harpefoss hotell kl. 19.00.

   

  Kveldsmat, bar og sosialt

   

  Torsdag 31. oktober:

  09.00-10.00 Registering og kaffe i landhandelen på Harpefoss hotell

   

  10.00: Kurstart og presentasjon av kurset ved Chris Millar. Teori/teknikk.

   

  Lunsj kl 12.00-13.00:

   

  13:00-17.00: Teori og praktiske øvelser.

   

  Middag kl. 18.00

   

  19.00: Foredrag ved Kjell Andresen, arkitekt Riksantikvaren

   

  Bar og sosialt

   

  Fredag:

   

  09.00-12.00:  Kurs Praktisk øvelse i teknikk.

   

  Lunsj kl 12.00-13.00

   

  13:00-15.00: Tur til Akslevolden steinbrudd

   

   

  15.30-17.00: Kurs Skissering og tester (prototype) – bygge i grupper

   

  Middag kl. 18.00

   

  Bar og sosialt

   

  Lørdag:

   

  09.00-12.00: Kurs Testing  (prototype) – bygge i grupper

   

   

  Kurs avsluttes med lunsj og vel hjem!