ØYDE TIL ØYDE
Leander Djønne
Foto: Anna Lerheim Ask

om prosjektet

Øyde til øyde er delvis filmet i Norge, Sverige, Island og Arizona og Nevada. Filmen inneholder montasjer av billedmateriale fra ulike lokasjoner; gamle vannledende tuneller til kraftstasjonen i Tyssedal i indre Hardanger; gruvedistriktet Kiruna, nord i Sverige, som tømmes for innbyggere og lokalsamfunnet som relokaliseres av myndighetene ettersom gruvegangene medfører kollaps i grunnforholdene; Kárahnjúkar vannkraftverk som produserer kraft til at stort aluminiumsverk i en nærliggende fjord på Øst-Island, og som er det største i sitt slag i Europa; passasjer i ruinene av gamle gruvelandsbyer fra gullrushet i Nevada og Arizona. Økonomiske og fysiske transformasjonsprosesser, maktstrukturer, relasjoner mellom det informative, bilde og poesi er sentrale tema. Filmen vises utendørs der juvet vil utgjøre en mørklagt barriere mellom publikum og lerret.

om kunstneren

Leander Djønne er billedkunstner, poet og filmskaper og står bak det andre kunstprosjektet som vises på Harpefoss poesifestival. Han bor og arbeider i Hardanger og Oslo. Han har utdannelse fra Rouge filmskole (Werner Herzog), Kunstakademiet Malmø (MA), Kunstakademiene i Oslo og Bergen og StaatlicheHochschule für Bildende Künste – Frankfurt am Main. Han har hatt flere soloutstillinger og deltatt ved en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt.

 

Djønne sin praksis beveger seg hovedsakelig mellom film, tekst, installasjoner og ulike sosiale undervisningsprosjekter. Han er grunnleggeren av den uavhengige undervisningsplattformen Parallellaksjonen og drev tidligere det kunsterdrevne visningsstedet Dortmund Bodega. De siste ti årene har han jobbet som lærer ved ulike kunstskoler og nettopp avsluttet sin stilling som studieleder for MA programmet ved kunstakademiet i Oslo.

 

ØYDE TIL ØYDE from Leander Djønne on Vimeo.

 

leanderdjonne.com

Relaterte prosjekter