Ola Sendstad
DSC06303

ÅPNINGSMARKERING

Vi inviterer til avduking av siste del av prosjektet Håndverkets landskap på Sør-Fron ungdomsskule, fredag 9. juni kl. 13.00. Gjennom vinteren 2023 har elevene i 10. klasse håndsmidd elementer hos Tveit Smie på Hundorp, som deretter er satt sammen til en smijernskulptur som utgjør tredje og siste del av kunstinstallasjonen på Glasmestermoen i uteområdet til skolen.

OM PROSJEKTET

Med denne tredje og siste kunstinstallasjonen fullføres Håndverkets landskap som skulptur- og bygningspark, og komplementerer lafteskulpturen og tørrmurinstallasjonen som elevene bygget sammen med de lokale tradisjonshåndverksbedriftene Frya Stav og Laft og Gunnars Mur- og Graveservice. Installasjonene er laget for permanent plassering i skolens uterom, og brukes blant annet som undervisningsrom og læringslandskap. Skulpturene utgjør også et fritidsområde som benyttes av lokalbefolkning og besøkende til Fron Badeland og Sør-Fron kultur- og idrettsanlegg.

 

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og KORO.

https://sparebankstiftelsen.no/tildelinger/elevenes-kunstprosjekt-blir-ny-moteplass/

OM KUNSTNEREN

Håndverkets landskap er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Sør-Fron ungdomsskule og Harpefoss kunstarena i perioden 2020-2023, ledet og utviklet av kunstner og arkitekt Ola Sendstad. Prosjektet er en del av Sendstads praksis i skjæringspunkt mellom kunst, håndverk, kulturminnetenkning og stedsutvikling.

https://www.olasendstad.no/

Relaterte prosjekter