Håndverkets landskap del 2
Ola Sendstad
IMG_4879

Om prosjektet

3. november 2021 ble del 2 av prosjektet Håndverkets landskap ferdigstilt, ganske nøyaktig ett år etter at første del av prosjektet åpnet i 2020. Den nye lafteskulpturen på Glasmestermoen, uteområdet til Sør-Fron ungdomskule, er utført av Torfinn Scheie fra Frya Stav og Laft, som også har undervist og veiledet skoleelevene i byggeprosessen.

 

Om kunstneren

Håndverkets landskap er et kunstprosjekt av Ola Sendstad, der lokale tradisjonshandverkere fra bygda inviteres inn til å bygge utendørs skulpturpark/klasserom sammen med elever og ansatte ved Sør-Fron ungdomskule. Lafteskulpturen markerer avslutning på del 2 av i alt tre prosjekter, der siste del gjennomføres i samarbeid med Tveit Smie i 2022.

https://www.olasendstad.no/

Takk til våre støttespillere og samarbeidspartene

 

Takk til Sparebankstiftelsen med støtteordningen Kunst på programmet og til Koro som  gjennom Lokalsamfunnsordninga har bidratt med generøs støtte til det treårige prosjektet. Sammen med Sør-Fron ungdomskule som bidratt med gode løsninger og ideer for undervisningsprosjektet Håndverkets landskap er Harpefoss kunstarena tilrettelegger for prosjektet som er utviklet og ledet av Ola Sendstad.

Relaterte prosjekter