Håndverkets landskap
Ola Sendstad
Museale forstyrrelser5

Om prosjektet

I februar mottok Harpefoss hotell den gledelige meldingen om at prosjektet Håndverkets landskap med Ola Sendstad er tildelt 150.000 gjennom Sparebankstiftelsens nyetablerte støtteordning Kunst på programmet. I samarbeid Sør-Fron ungdomskule skal Sendstad høsten 2020 etablere et uterom/installasjon i skolegården der elevene gjennom skal delta i både utvikling og utforming av byggverket. Håndverkets landskap tar sikte på å formidle tradisjonshåndverk og byggekunst, med fokus på stein, tømmer og smijern. Lokale håndverksbedrifter fra distriktet bidrar med kunnskap og ferdigheter innen materialfagene, og vil overføre praktiske, tekniske og estetiske erfaringer til skoleelevene.

 

Siden 2017 har Harpefoss hotell hatt flere samarbeid med Sør-Fron ungdomskule med workshops, kunst og stedsutvikling formidlet av profesjonelle kunstnere. Et gjennomgående tema er at elevene selv skal delta i bygging, undersøke omgivelsene og skape nye kunstverk. Prosjektet med Ola Sendstad starter opp høsten 2020 og er planlagt som tre-årig prosjekt, der hver 10. klasse får mulighet til å bygge videre på foregående prosesser med nye materialer og håndverksteknikker.

Om kunstneren

Ola Sendstad er arkitekt og kunstner som jobber i skjæringspunkt mellom kunst, kulturminnetenkning og stedsidentitet. Med sin tilnærming til stedsutvikling, planlegging og historie i Innlandet, har han fokusert på bygda som et eget område for arkitekturfaglige og relasjonelle undersøkelser.

https://www.olasendstad.no

Related projects