1:1 – UTSTILLING

Sebastian Rusten

Prosjektet 1:1 er et dypdykk i fremstilling av fiksjon som virkelighet. Tegninger, fotografier, og faktiske biter av skogbunn representerer spesifikke steder i den virkelige verden som betrakteren også kan oppsøke utenfor gallerirommet. Prosjektet er en utforskning av hva virkelighet er og hvordan vi opplever verden gjennom forskjellige typer representasjon av virkeligheten. Motivkretsen er skogbunn; den er tilstede som oppgravd skogbunn, bilder av skogbunn direkte ovenfra og tegninger av skogbunn basert på fotografier, i forholdet 1:1 til virkeligheten de representerer.

 

  1. 13. august holder kunstneren en performancekonsert i installasjonen. Kunstneren vil plassere seg selv og forsterkere i kasser dekket med skogbunn så lyden kommer opp gjennom denne – tungt og høyt. Sebastian Rusten spiller også barytongitar i det Spellemannsnominerte bandet Dark Times, og i performancen har han med seg musiker Henrik Øiestad Myrvold og musiker og kunstner Vebjørn Guttormsgard Møllberg.

 

Sebastian Rusten (f. 1986) er fra Oslo og bor på Lillehammer. Han er billedkunstner, illustratør og musiker, og er utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole og Kunst og Håndverk på Kunsthøyskolen i Oslo. Han bruker tegning, fotografi, og landart for å utforske forholdet mellom mennesket, natur, og virkelighet.

 

http://www.sebastianrusten.com

 

 

Utstillingen er åpen 12.00 – 16.00 hver søndag i juni og juli.

Åpne hver dag 5. august – 14. august 12.00 – 17.00

 

 

English:

The project 1:1 digs deeply into representations of fiction as reality. Drawings, photography and actual fragments of forest ground represent site-specific places in the real world that the viewer may seek outside the gallery. The project investigates how we define reality and experience the world through different representations of reality. The motifs are forest floors; it appears as excavated earth, photos from directly above and as drawings based upon photos, measuring 1:1 the reality it represents.

On the 13th of August Sebastian Rusten will perform a concert inside the installation. The artist will place himself with amplifiers inside boxes covered with earth from the forest ground, through which the sound will come—loud and heavy. Sebastian Rusten also plays baritone guitar in the award-nominated band Dark Times, and he will be joined by musician Henrik Øiestad Myrvold and musician/artist Vebjørn Guttormsgaard Møllberg.

Sebastian Rusten (b. 1986) is from Oslo and lives in Lillehammer. He is an artist, illustrator and musician, educated from Einar Granum Art School and Oslo National Academy of the Arts, the Art and Craft department.

www.sebastianrusten.com

The exhibition is open every Sunday 12-4pm through June and July.
It is open every day 12-5pm from the 5th to the 14th of August.