RIMS FOR GUDBRANDSDALEN
Lutz-Rainer Müller & Stian Ådlandsvik
car_100-kopi_2000

Om prosjektet

Kontrasten mellom identitet som bygges gjennom langvarig historie og kulturutvikling på den ene siden og den hurtige utbyggingen av infrastruktur på den andre siden, er utgangspunkt for prosjektet Gudbrandsfelgen. Å skape økt tilgjengelighet er åpenbart et gode, men når to ulike former for hastighet møtes, blir gjerne den underlagt og styrt av den andre. Ådlandsvik og Müllers idébidrag til Gudbrandsdalen er avledet av disse tankene om en ”akselert persepsjon”. På bakgrunn av at ny motorvei skulle bygges gjennom Gudbrandsdalen – med den konsekvens at akselerert hastighet griper inn i lokalsamfunnene på en måte som kanskje innskrenker mulighetene for identitet skapt over lange tidsrom – ville Ådlandsvik og Müller skape et nytt bilde ut av disse to tidsbegrepene.

 

Et møte mellom tradisjonelle lokale uttrykk, materialer, kunsthåndverk og motorveiens aerodynamiske estetikk og abstrakt design, ble tenkt overført til bilfelger som i all hovedsak forstås som funksjonelle objekter. Bilfelger og annet utstyr som skiftes ut for å gi bilen et mer eksklusivt preg er på den annen side å regne som bilbunadspynt, og brukes her som å måte gjenvinne lokal identitet og benytte motorveien som framtidig sokkel for skulptur.

 

More about Futureruins

Om kunstnerne

Stian Ådlandsvik (f .1981) er billedkunstner bosatt i Oslo. Han har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo og Hochschule für bildende Künste, Hamburg. Arbeidene hans er stilt ut nasjonalt og internasjonalt på visningssteder som Z Gallery Arts (Vancouver BC), Noplace (Oslo), Künstlerhaus Bethanien, Galleri Erik Steen, Season gallery (Seattle), 1/9 Unosunove (Rome), MOT International (London). Ådlandsvik er innkjøpt av blant annet Astrup Fearnley Museet og Nomas Foundation (Rome).

 

Lutz-Rainer Müller (f. 1977) er utdannet fra Muthesius Hochschule i Kiel, Kunsthøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Oslo. Han har en bred utstillingsbakgrunn med separatutstillinger både i Norge, Tyskland og internasjonalt, og arbeidene hans er å finne i samlingene til blant annet Bergen Kunstmuseum og Sparkasse Stiftung Kunsthall i Leipzig. Han har i tillegg til sin egen produksjon jobbet i samarbeid med Jan Freuchen (NO) og Stian Ådlandsvik (NO).

 

L+S er Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik, en norsk-tysk kunstnerduo som primært arbeider med kunst i relasjon til sted og det offentlige.  L+S har jobbet sammen siden 2006, og har bred internasjonal utstillingserfaring og har også ferdigstilt flere permanente skulpturer til offentlige uterom, blant annet til Høgskolen på Vestlandet og Universitet i Tromsø. Nylig har de ferdigstilt en gruppe skulpturer til Ullerntunet Helsehus samt en skulptur til Granstangen skole, begge for Oslo kommune, i tillegg til en skulptur til Tolkewitz videregående skole i Dresden.

 

Relaterte prosjekter