Gjel - landskapsfortellinger
Skjermbilde-INVERT

Sommerutstillingen i galleri Kabinettet på Harpefoss hotell.

Gjel – landskapsfortellinger tar utgangspunkt i Harpefossjuvet der Laugen renner på sitt smaleste og dypeste. Utstillingen peker mot et planlagt uteromsprosjekt og gir et kulturhistorisk blikk på det særpregede landskapet.

 

Utstillingen består av dokumentasjonsmateriale og fotos, mulighetsstudier med skisser og modeller, lansering av nettside som presenterer prosjektet og en kulturhistorisk fremstilling og geologisk oversikt for Harpefossjuvet, og eventer i tilknytning til prosjektet.

 

Utstillingen står fra 13. juni til 16. august

Plansje Rintala Eggertsson

Relaterte prosjekter