DISCOVERED & ENDANGERED

Marthe Belsvik Stavrum og Cathinka Mæhlum

Utendørs glass- og lydinstallasjon

Åpning lørdag 22. mai kl. 15.00 med guidet vandring

Kunstvandringer lørdag og søndag (samt andre ukedager etter avtale): Kl. 13.00

Send påmelding til: kontakt@harpefossfotell.noeller sms til 41017932

 

 

Disovered & Endangered er et samarbeidsprosjekt mellom komponist Marthe Belsvik Stavrum og glasskunstner Cathinka Mæhlum, og vil presenteres for publikum i form av vandringer mellom utendørs skulptur- og lydinstallasjoner ved Harpefoss hotell. Vandringen vil foregå i en skog med 7 glassinstallasjoner plassert som integrert del av landskap/skogbunn/vannspeil sammen med lydinstallasjoner som spiller musikk/soundscapes komponert med glassinstrumenter Mæhlum har laget for lydinstallasjonen ”Glassverk”. Glassmusikken og formene etterstreber et organisk uttrykk, og plasseres i et habitat der både glass- og lydinstallasjon skal kunne oppleves som en mulig hjemmehørende del av omgivelsene, sammen med allerede tilstedeværende lyd og visuelle inntrykk.

 

Jordens artsmangfold er et resultat av 3,8 milliarder år med utvikling. I følge Norsk Naturarv anslås det at mellom 2 og 100 millioner arter lever på Jorden, men at kun 1,7 millioner av dem er beskrevet. Med tittelen Discovered & Endangeredønsker Mæhlum/Stavrum å peke tilbake på mennesket som i glassvandringen blir introdusert for noe som kan minne om egg, larver, tentakler og lyden av nye arter, arter som kun noen få kjenner til, eller urgamle arter som ikke er beskrevet, men som finnes og som har sin funksjon som livsnødvendig eller ødeleggende eller begge deler. Hvor lett ville det ikke være å ødelegge og forstyrre det hele, glassets iboende skjørhet eller det organiske lydbildet som trer ut av naturen? Gjennom prosjektet ønsker kunstnerne å belyse tematikken omkring artsmangfold og pirre nysgjerrighet, undring og varsomhet i møte med sårbar natur.

 

Prosjektet finner sted i en liten, isolert skog, som fra 2020 er arena for performance- og
prosessbaserte kunstprosjekter og kurs, og som i tidsavgrensede perioder vil være åpen for publikumsmøter og besøkende.

 

Cathinka Mæhlum, glassblåser

www.lofotenglass.com

 

Marthe Belsvik Stavrum, komponist/lyddesigner

www.marthebelsvikstavrum.com