DISCOVERED & ENDANGERED – UTSTILLING
Marthe Belsvik Stavrum og Cathinka Mæhlum
DSC04956

om prosjektet

Utendørs glass- og lydinstallasjon

Åpning lørdag 22. mai kl. 15.00 med guidet vandring

Kunstvandringer lørdag og søndag uke 20 og 21 (samt andre ukedager etter avtale): Kl. 13.00

 

Discovered & Endangered from TILT on Vimeo.

 

om prosjektet

Disovered & Endangered er et samarbeidsprosjekt mellom komponist Marthe Belsvik Stavrum og glasskunstner Cathinka Mæhlum, og vil presenteres for publikum i form av vandringer mellom utendørs skulptur- og lydinstallasjoner ved Harpefoss hotell. Vandringen vil foregå i en skog med 7 glassinstallasjoner plassert som integrert del av landskap/skogbunn/vannspeil sammen med lydinstallasjoner som spiller musikk/soundscapes komponert med glassinstrumenter Mæhlum har laget for lydinstallasjonen ”Glassverk”. Glassmusikken og formene etterstreber et organisk uttrykk, og plasseres i et habitat der både glass- og lydinstallasjon skal kunne oppleves som en mulig hjemmehørende del av omgivelsene, sammen med allerede tilstedeværende lyd og visuelle inntrykk.

 

Jordens artsmangfold er et resultat av 3,8 milliarder år med utvikling. I følge Norsk Naturarv anslås det at mellom 2 og 100 millioner arter lever på Jorden, men at kun 1,7 millioner av dem er beskrevet. Med tittelen Discovered & Endangered ønsker Mæhlum/Stavrum å peke tilbake på mennesket som i glassvandringen blir introdusert for noe som kan minne om egg, larver, tentakler og lyden av nye arter, arter som kun noen få kjenner til, eller urgamle arter som ikke er beskrevet, men som finnes og som har sin funksjon som livsnødvendig eller ødeleggende eller begge deler. Hvor lett ville det ikke være å ødelegge og forstyrre det hele, glassets iboende skjørhet eller det organiske lydbildet som trer ut av naturen? Gjennom prosjektet ønsker kunstnerne å belyse tematikken omkring artsmangfold og pirre nysgjerrighet, undring og varsomhet i møte med sårbar natur.

 

Prosjektet finner sted i en liten, isolert skog, som fra 2020 er arena for performance- og
prosessbaserte kunstprosjekter og kurs, og som i tidsavgrensede perioder vil være åpen for publikumsmøter og besøkende.

 

om kunstnerne

Marthe Belsvik Stavrum(f.1979) er utdannet fløytist og har siden 2011 hatt hovedfokus på komposisjon, og jobber kontinuerlig med konsertproduksjoner i det frie kunstfeltet. Tekst i form av manus eller lyrikk er mange ganger utgangspunkt for komposisjonsarbeid, og i de senere årene har også inspirasjon fra visuell kunst fått større plass i prosjekter med instrumentalmusikk.

 

Stavrum utvikler hver produksjon i samarbeid med ulike konstellasjoner av musikere, sangere, skuespillere, regissører, forfattere, grafiske designere, komponister, fotografer, dansere. På den måten blir hver prosess ulik og gir læring og næring inn i neste prosjekt. Stavrum komponerer musikk ved bruk av tradisjonelle instrumenter så vel som materialer, lydopptak og lyddesign.

www.marthebelsvikstavrum.com

 

Cathinka Mæhlum(f.1974) har jobbet som glasskunstner siden 1996 og åpnet i 2017 sitt eget verksted og galleri Lofoten Glass, som også fungerer som et formidlingssted for undervisning og prosjekter barn og ungdom. Som glasskunstner er den håndverksmessige utførelsen bestandig viktig for Mæhlum. I tillegg til å lage bruksting som har både en funksjonell og en estetisk side, har utforskning av glassets egenskaper, form og farge en sentral rolle i hennes utrykk.

www.lofotenglass.com

Relaterte prosjekter