Lansering 11. november

AVANTGARDENS SUBJEKT – PUBLIKASJON

Erling Moestue Bugge

Bokutgivelsen Avantgardens subjekt er en samling essays som tar for seg norske kunstmiljøer, utstillinger og kunstverk fra 1968 til i dag. Forfatter Erling Moestue Bugge leser kunsten de siste 50 årene gjennom begrepene «avantgarden» og «subjektet», og hevder et «avantgardens subjekt» som historisk deltager. Målsetningen er å kvesse presisjonen i forståelsen av den nære norske kunsthistorien: hvordan påvirkes og møter kunstnersubjektet globale endringer de siste tiårene, hva vil det, og hvordan kommer dette til syne i kunsten? Moestue Bugge nærleser kunsten slik den kom til uttrykk i visse fremmedgjorte fellesskap, knyttet til miljøer, kunstnerstyrte gallerier eller mer eller mindre tilfeldige visningsrom. Her befant de seg på steder av delt følsomhet, før de ble objekter, antok verdivurdering som vare og ble private, kort sagt: før de ble kunst. Ved å lokalisere kunsten i en kontekst av omfattende teknologiske og kulturelle endringer i perioden gir boken både nødvendige perspektiver på kunsten fra en nær fortid, samtidig som den forankres mot en fremtid av forglemmelse og fragmentering.

Erling Moestue Bugge (1973) er kunsthistoriker, forfatter og lærer i videregående skole. Han har bakgrunn som kritiker og skribent i en rekke norske kunsttidsskrifter, og har tidligere skrevet boken Victor Linds Monument.

 

Design: Eller med a

Pris 300,-

Hardcover

182 sider

 • Boka er utgitt med støtte fra Norsk Kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord

   

  © Harpefoss hotell

  2021

  ISBN 978-82-690497-6-3

  TILT #7

   

  For mer informasjon og bestilling:

  kontakt@harpefosshotell.no