Håndverkets landskap del 3
Ola Sendstad
Plan 2022-Plan_1.500

Om prosjektet

Tredje og siste del av prosjektet Håndverkets landskap med Ola Sendstad står for tur vinteren 20223. For denne delen av prosjektet skal elever i 10. klasse ved Sør-Fron ungdomsskule lage en smijernskulptur i samarbeid og kurs med Tveit Smie. Som i tidligere samarbeidprosjekter med lokale bedrifter innen tradisjonshåndverk, skal elevene både lære om håndverk og materialer, samtidig som de skal bidra til å bygge og realisere av en permanent skulpturpark i skolens uteareal.

Les mer om Tveit Smie

Om kunstneren

Håndverkets landskap er et kunstprosjekt utviklet og ledet av Ola Sendstad, og initiert som et samarbeid mellom Harpefoss hotell kunstarena og Sør-Fron ungdomsskule. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB sin ordning Kunst på programmet, KORO, Kunst i offentlige rom sin Lokalsamfunnsordningen, og fra Sør-Fron kommunes kulturelle skolesekkordning.

Relaterte prosjekter