Oppmerksomhet
Harepfoss poesifestival 2016
unnamed-1

“For meg er det maktpåliggende å understreke betydningen av å finne det rette språket for å uttrykke oppmerksomhetens innsikter. Oppmerksomhetens språk må nettopp være det Anders Johansen kaller “et alvorlig forsøk på å bringe ord i samsvar med virkelighet”. Slike påstander har lenge vært umoderne. Vi er på vei ut av en lang periode der litteraturen og litteraturforskningen har vært overbevist om at språket aldri griper virkeligheten, og spesielt om at “det litterære språket” bare referer seg selv.”

 

“Vi kan ikke finne et språk uten å utvise oppmerksomhet, vi kan ikke se verdens nyanser uten å finne språket som kan uttrykke det oppmerksomheten får oss til å se”.

 

Slik skriver Toril Moi i sitt lille hefte Språk og oppmerksomhet, utkommet i Stemmer-serien til Aschehoug i forbindelse med 100-års jubileet for norske kvinners stemmerett.

 

Årets poesifestival undersøker disse utsagnene og begrepene gjennom samtaler, forelesninger, opplesninger, kunstprosjekter og konserter. Med dette vil vi oppfordre til å undersøke lese- og lyttemåter, mulighetene for å forstå og fornemme verk på nye, kanskje mer utdypende måter.

 

HPF er en nordisk, flerkunstnerisk poesifestival som arrangeres annethvert år og går over to dager. Årets program er satt sammen av en kuratorgruppe bestående av Kristin Berget, Eivind Hofstad Evjemo, Anna Kleiva og Maja Ratkje.

 

Alle foto: Anna Lerheim Ask

 

 

Relaterte prosjekter