THE HOST ROCK AND THE DEEP TIME - 28.10 - 26.11.2023
Ana Brotas, Karina Sletten og Viviana Cárdenas
Exhibition text – Field recording during a researchtrip to the Røros mines_small

Om prosjektet

The Host Rock and The Deep Time er en utstilling som utforsker hvordan nedlagte gruver kan fungere som steder for spekulasjon, gjennom tre ulike formater: en lydvandring, en lyttepaviljong og en interaktiv installasjon. I geologien referer «the host rock», «vertssteinen» til bergarten som omslutter mineralet som regnes som verdifullt; kobber, jern, gull o.l. «Dyp tid» er et konsept som refererer til hendelser for milliarder av år siden, eller som antas å skje milliarder av år frem i tid. I The Host Rock and The Deep Time benytter kunstnerne disse to konseptene som karakterer, med mulighetene det gir for å skape en spekulativ fortelling om gruvedrift og utvinnelsesmetoder fra et ikke-menneskelig perspektiv.

 

Utstillingen er basert på feltundersøkelser ved nedlagte gruver i Rørosregionen, Gudbrandsdalen og Otta. I sin tilnærming til gruvene har kunstnerne utviklet samarbeidsmetoder basert på teknikker for visualisering, taktile observasjonsmåter, kreativ skriving, dybdelytting og datautvinning. Gjennom utvikling av egne kunstneriske metoder viser trioen til et register av uttrykk for gjenkjennelse, tilstedeværelse og samtaler om stedene.

 

Lyd er et gjennomgangsmedium i utstillingen. I følge kunstnerne er lyttingen til stedet en måte være i verden på og bli dypere involvert i den, der aktiv lytting gjør det mulig å høre lyder som har eksistert i milliarder av år. Tilnærmingen til disse stedene er basert på å forstå hvordan stedet, det synlige og lydlige er sammensmeltet, og at vi utvider sansingen av verden gjennom dyp lytting. Noe som igjen muliggjør å lytte til mangfoldet av språk og aksenter fra andre enn menneskelige aktører

 

Utstillingen er en videreføring av et felles samarbeidsprosjekt mellom Ana Brotas, Karina Sletten og Viviana Cárdenas som begynte i 2022, ved gruvene i Sao Domingos i Portugal.

 

Som en del av utstillingen vil kunstnerne invitere til skrivekurs med fokus på utvikling av spekulative fiksjonstekster som relaterer seg til tema som utvinning, gruvedrift og landskapsbegreper, med ønske om å utveksle og diskutere forestillinger om mulige fremtider. Interesserte deltager kan melde sin interesse for kurset gjennom en åpen invitasjon, der det er plass til åtte deltagere. Kurset finner sted på Harpefoss kunstarena fra 10. til 12. november.

Relaterte prosjekter