KG_Logo-1080x1080-RGB-5

om prosjektet

Gjennom 2022 og 2023 utformes et nytt formidlingsprosjekt for Kunstlandskap Gudbrandsdalen, med lyddesign og auditivt innhold produsert av regissør Helena Wik og lyddesigner Are Åberg/Ambolt Audio. Lyddesignet vil være tilgjengelig for publikum på stedet og langs stiforbindelsene som leder frem til kunstverkene, og vil fungere som et kontentum, det vil si lydeffekter og lydkulisser som inngår i en dramaturgisk opplevelse.

 

Ved å for eksempel skape lyder ut ifra naturens eget lydbilde, menneskets spor (kulturlandskap, menneskeskapte endringer) og innhold knyttet til kunstverket, kan kunstverket presenteres i en ny kontekst der stedet oppleves auditivt, også uten andre tilstede. Ved å gi oppmerksomhet til både kunstverk og omgivelser på denne måten er målet både å gjøre kunstopplevelser tilgjengelige for publikum som ikke kan oppleve visuell kunst på like vilkår (f.eks. blinde og svaksynte), samtidig som prosjektet vil utvide kunstopplevelsen ved å oppfordre til lytting, berøring og bevegelse i området.

 

Nettsted: https://stedskunst.no/

om produsentene

Helena Wik er ansvarlig for utvikling av idékonsept og manusutvikling av Soundscape Gudbrandsdalen. Hun er teaterregissør med utdanning innen drama og teater fra Universitetet i Bergen og teater og performancestudier ved Københavns Universitet.

 

Are Åberg/Ambolt Audio er ansvarlig for utvikling av lyddesign. Han er lyddesigner og komponist med utdanning innen musikkteknologi fra NTNU. Ambolt Audio er et lydstudio som tilbyr lydopptak, lyddesign, miks og komponering av musikk til film. De produserer lyd og musikk for dokumentarfilm, kortfilm, spillefilm, tv-serier, reklame, scenekunst og radio/podcast.

 

Relaterte prosjekter