HVEM VIL BYGGE DETTE VIDERE?
Plakat for UTEKSTI, Reidar Kraugerud, 1984

Plakat for UTEKSTI, Reidar Kraugerud, 1984

OM prosjektet

Essaysamlingen Avantgardens subjekt av Erling Moestue Bugge tar for seg norsk kunsthistorie de siste 50 årene. Ved å se på enkelte kunstnere, utstillinger og fenomener i norsk kunsthistorie danner Avantgardens subjekt en kompleks, bevegelig, og foranderlig fortelling om hvordan kunstnersubjektet har reagert på globale endringer i sin samtid. I samtaleserien “Hvem vil bygge dette videre?” ønsker vi gjennom flere samtaler sette fokus på hvordan kunsten har blitt påvirket av kulturen, nettopp ved å hente konteksten for samtalene fra tanker og temaer i boka. Essayene tar for seg hvordan man snakker om selvet i kunsten, og ideen om selvet, frihet og individualitet, men også hva som skjer når subjektet – individet – snakker om en helhet.

 

I sin bok Staying with the Trouble skriver sosialantropologen Donna Haraway at «it matters what stories we tell to tell other stories with; it matter what knots knot knots, what thoughts think thoughts…» (2016, s.12). Dette måten å se betydningen av små hendelser i historien kan fungere som en inngang til å lese essaysamlingen, samt gi et grunnlag for flere samtaler fra ulike kunstneres, kritikeres og forfatteres perspektiver.

 

Karina Sletten er moderator og produsent for samtaleserien “Hvem vil bygge dette videre?” som utvider lesningen av Avantgardens subjekt.

 

Samtaleserien har mottatt støtte fra Fritt Ord.

 

Arrangementer

Galleri ROM for kunst og arkitektur, 11.11.2021: Lanseringsamtale med Stian Gabrielsen og Erling Moestue Bugge. I samarbeid med Galleri ROM.

 

Kunsthall Trondheim 17.02.2022: Boksamtale med Maria Veie Sandvik og Erling Moestue Bugge. Moderator Karina Sletten. I samarbeid med Artscene Trondheim og Trondheim kunsthall.

 

B*stard Kunstbokmessen 3.06.2022: Boksamtale med Susanne Christensen og Erling Moestue Bugge. Moderator Karina Sletten. I samarbeid med Kunstbokmessen B*stard/Oppland kunstsenter

 

Kunstnernes Hus 19.10.2022 (Arrangør Billedkunst): Panelsamtale “Hvordan fortelle om samtidskunst” med Jonas Ekeberg, Erling Moestue Bugge, Una Mathiesen Gjerde, Stina Högkvist og Mina S. Haufmann. Arrangement av Billedkunst i anledning lansering av Billedkunst#3 2022.

 

Kiosken Bergen 11.11.2022: Boksamtale med Kristoffer Jul-Larssen og Erling Moestue Bugge. Moderator Karina Sletten. Arrangement i samarbeid med Kiosken.

Relaterte prosjekter