Harpefossjuvet

Harpefossjuvet er en unik landskapsattraksjon i Gudbrandsdalen, en geologisk formasjon skapt av isbre og smeltende vannmasser. Harpefossjuvet strekker seg hele 1,5 km og har inntil 30 meters høyde ned til Gudbrandsdalslågen. Her har det vært bru og knutepunkt for ferdsel i uminnelige tider.

 

Harpefoss hotell utvikler i samarbeid med kunstnere og arkitekter uteromsprosjekter som er tilknyttet lett tilgjengelige tur- og rekreasjonsområder ved Harpefossjuvet. Uteromsprosjektene vil fungere som stedsmarkører og veivisere til landskapets egenart, historie og atmosfære, og dermed skape en høynet oppmerksomhet overfor geologisk tid og naturkreftene som former landskapet.

  • OKTAGON – AV RINTALA EGGERTSSON ARKITEKTER

    I 2017 ferdigstilte Rintala Eggertsson arkitekter installasjonen Oktagon i kunstprosjektet Vegskille. Arbeidet består av to oktagonale installasjoner, den ene ved Strandtjønn, i overgang mellom land og vann og den andre ved Hella med utsikt over Gudbrandsdalslågen.

     

    Med vår installasjon på Harpefoss ønsker vi å bremse opp farten litt og gi den besøkende anledning til å oppleve naturen på en roligere måte. Tydeliggjøre de langsomme prosessene i naturen som mennesket har vært avhengig av å forstå opp gjennom historien. Ved å anlegge to oktagoner, -åttekanter, i naturen, introduserer vi en sluttet geometrisk form i naturen. Den er med på å samle mennesker rundt to naturelementer; ild og vann. Installasjonen ved Strandtjønn er en slags gangbane som introduserer en lukket og konsentrert «reise» i kontrast til den lineære reisen gjennom Gudbrandsdalen. På Hella er den oktagonale konstruksjonen hevet opp for å danne et rom med glimt ut mot Lågen og skogen omkring, men også for å rette blikket oppover mot himmelen.

    – Dagur Eggertsson