Åse Mørk

Åse Mørk er lirendreier og folkemusiker og gjør konserter på vokal akkompagnert av egen lirekasse. I 2014 fullførte hun en masteravhandling om lirekasse (eller dreiepositiv som det også kalles) ved Høgskolen i Telemark. Lirekassa er et gammelt instrument, et mekanisk pipeorgel, som har vært populært over store deler av verden. Siden flere av lirekassene er bevart i dag, finnes det ruller med musikk som forteller oss noe om datidens populærmusikk. Musikkmaterialet varierte fra slåtter til skillingsviser hvor målet var å kunne tjene nok til livets opphold.

Lirendreiere var gjerne omreisende og fattige, men spredte glede og fascinasjon hos både eldre og yngre de traff på sin vei. Ved å komponere og arrangere ny musikk basert på gamle tradisjoner for instrumentet, formidler Mørk sider av musikkhistorien som er mindre kjent, samtidig som hun er en fornyer av tradisjonen. Til konserten har hun med seg sin egen nye lirekasse og fremfører kjent og ukjent musikkmateriale, med en personlig vri.

Relaterte prosjekter