Harpefoss hotel


Som det eneste gjenværende jernbanehotellet i Gudbrandsdalen fra Dovrebanen ble anlagt på 1800-tallet, er Harpefoss hotell i Sør-Fron en historisk perle som også i dag tilbyr overnatting og utleie for kurs og arrangementer.

 

I den gamle landhandelen har vi sommeråpen kafé med matservering inne og ute. Kunstutstillinger og kunstinstallasjoner i pakkhusbygningene og parken deler utsikt med Harpefossjuvet, som er en frisk opplevelse i vårløsninga! Vi holder jevnlig arrangementer i festsalen i 2. etasje, som også kan leies til kurs, selskaper og møter. Hotellet er intimt men oppleves likevel romslig og variert, i spennet mellom dramatisk juvlandskap og kontemplativ hage, åpne sosiale rom og små private verandaer, historisk bygningsarkitektur og moderne kunst.

 

Hotellet ble bygget i 1896 av Amund H. Wadahl, en av distriktets store reiselivspionerer, med både landhandleri, skysstasjon og overnatting. Hotelldriften varte til 1935, da førte hurtigere kommunikasjon og større hotellutvidelser til at de fleste småhotellene og landhandleriene gradvis forsvant. Forfall, riving og modernisering fjernet dermed def leste sporene etter denne historiske epoken i moderne reiseliv.

 

Å bringe det ærverdige jernbanehotellet tilbake til opprinnelige utseende og funksjon – etter en pause på 85 år – har vært en langsiktig ambisjon. Restaureringsprosjekter kommer sjelden med sluttdato, men med tilbakeføring skifertak og totalrenovering av den rikt dekorerte verandaen i 2019, var en milepæl nådd og anledning til utleie på plass.

Landhandel interiør

 

Harpefossjuvet

UTLEIE OG KURSAKTIVITETER

Ettersom vi er et lite hotell egner utleieenhetene seg best for mindre grupper som ønsker å leie en eller begge boenheter samlet. Den største består av 1. og 2. etasje på hotellet, den andre av 3. etasje/loft. Begge enheter har stuer, spisestue, kjøkken, bad og egen inngang. Parken er åpen for publikum året gjennom.

 

Harpefoss hotell kombinerer utleie, overnatting og servering med drift av en av landets mest renommerte kunstarenaer. Gjestekunstnere bor og arbeider på Harpefoss hotell i tidsavgrensede perioder, og presenterer resultat av slike opphold som utstillinger, konserter og forestillinger for publikum. Vi arrangerer også kurs og samlinger innen tradisjonshåndverk og byggekunst med profesjonelle utøvere og håndverkere. Kursene er i utgangspunktet for alle interesserte, men har også form av kurs innen utdanning og videreutdanning, kunst og design. Ta også gjerne kontakt om du har ideer for gjennomføring av egne kurs, seminar eller samling på Harpefoss hotell!

 

Fra kurs i tørrmuring med Chris Millar og Byggstudio (2019)

Fra workshop med Rintala Eggertson arkitekter og masterstudenter avd. arkitektur, NTNU (2017)


Harpefoss hotell
Gålåvegen 58, 2647 Sør-Fron, Norway
Booking: kontakt@harpefosshotell.no
Mobile: (+47) 411 07 932
Webpage by Eller med a, Graf AS, Byggstudio