Harpefoss hotell


Velkommen til overnatting og opphold i historiske omgivelser på Harpefoss hotell i Sør-Fron! Opprinnelig bygget som stasjonshotell, skysstasjon og landhandleri den gang Dovrebanen ble anlagt 1896, er Harpefoss hotell en historisk perle i Sør-Fron som tilbyr overnatting og utleie for kurs og arrangementer.

 

Den gamle landhandelen holder sommeråpen kafé med matservering og salg av lokalmatprodukter. Hvert år vises nye kunstutstillinger i inne i galleriet og utendørs i park, og med utsikt til Harpefossjuvet finner du også stier og turopplevelser til andre kunstopplevelser i landskapet.

 

Vi tilbyr både enkel overnatting med frokost, og mulighet for å samle mindre grupper, bedrifter og selskaper. Festsalen i 2. etasje leies også ut til kurs, selskaper og møter. Hotellet er intimt men oppleves likevel romslig og variert, i spennet mellom dramatisk juvlandskap og kontemplativ hage, åpne sosiale rom og små private verandaer, historisk bygningsarkitektur og moderne kunst.

Landhandel interiør

Hotellet ble bygget i 1896 av Amund H. Wadahl, en av distriktets store reiselivspionerer, med både landhandleri, skysstasjon og overnatting. Hotelldriften varte til 1935, da hurtigere kommunikasjon og større hotellutvidelser gjorde at de fleste småhotellene og landhandleriene gradvis forsvant. Med forfall, riving og modernisering forsvant dermed de fleste sporene etter denne historiske epoken fra moderne reiseliv.

 

Å bringe det ærverdige jernbanehotellet tilbake til sitt opprinnelige utseende og funksjon – etter en pause på 85 år – har vært en langsiktig ambisjon. Restaureringsprosjekter kommer sjelden med sluttdato, men med tilbakeføring av skifertak og totalrenovering av den rikt dekorerte verandaen i 2019, var en viktig milepæl nådd og anledningen kommet for å tilby utleie.

Harpefossjuvet

UTLEIE OG KURSAKTIVITETER

Ettersom vi er et lite hotell egner utleieenhetene seg best for mindre grupper som ønsker å leie en eller begge boenheter samlet. Den største består av 1. og 2. etasje på hotellet, den andre av 3. etasje/loft. Begge enheter har stuer, spisestue, kjøkken, bad og egen inngang. Parken er åpen for publikum året gjennom.

 

I kombinasjon med utleie, overnatting og servering, drifter vi en av landets mest renommerte kunstarenaer. Gjestekunstnere bor og arbeider på Harpefoss hotell i tidsavgrensede perioder, der arbeidsopphold presenteres som utstillinger, konserter og forestillinger for publikum. Vi arrangerer også kurs og samlinger innen tradisjonshåndverk og byggekunst med profesjonelle utøvere og håndverkere. Det er i utgangspunktet kurs som er åpne for alle, men vi arrangerer også kurs innen utdanning og videreutdanning, kunst og design. Ta gjerne kontakt med oss for gjennomføring av egne kurs, seminarer eller samlinger på Harpefoss hotell!

 

Fra kurs i tørrmuring med Chris Millar og Byggstudio (2019)

Fra workshop med Rintala Eggertson arkitekter og masterstudenter avd. arkitektur, NTNU (2017)

Harpefoss hotell
Gålåvegen 58, 2647 Sør-Fron, Norway
Booking: kontakt@harpefosshotell.no
Mobile: (+47) 411 07 932
Webpage by Eller med a, Graf AS, Byggstudio