Intertekstualitet
HARPEFOSS POESIFESTIVAL 2014
Flyer HPF14

 

 

Årets festival vil undersøke intertekstualitetens virkning og relevans. Her ønsker vi å undersøke poetiske arbeider basert på sine intertekstuelle referanserammer og se på hvordan dette eventuelt bidrar til å endre forståelsen av dem. For eksempel kan man diskutere hvordan ”det klanglige” manifesterer seg i Øyvind Rimbereids siste bok Orgelsjøer, og se den i forhold til Göran Sonnevis Klangarnas bok eller Rainer Maria Rilkes Duino-elegiene. Eller  fra et helt annet perspektiv: hva defineres klang innenfor musikkteknologien? Et annet eksemplet kan være å se på hvordan Mona Høvring arbeider med Camilla Collets tekst i sin siste bok Camillas lange netter, hvorfor verket ble slik; var originalen ufullstendig? Vi er av den oppfatning at alle verk som skrives står i forhold til andre; de skriver seg opp i mot, ofte kjemper mot eller dyrker andre tekster.

Relaterte prosjekter