Harpefoss poesifestival utstilling
Gunhild Mathea Olaussen og Tobias Leira
Kabinettet_Skulptur-Tobias-Leira_Gunhild-Mathea-Olaussen

“En hver tekst tar form som en mosaikk av sitater, enhver tekst absorberer og transformerer andre tekster”

Kristeva, Julia (1969). Semiotike.

 

Om prosjektet

Festivalutstillingen til Harpefoss poesifestival består av en installasjon laget av Gunhild Mathea Olaussen og Tobias Leira, en nettplattform utviklet av det grafiske designstudioet Eller med a, og en lesekrok som er blitt til gjennom felles samarbeid. Med utgangspunkt i festivaltemaet Intertekstualitet, er tekstene her blitt gjenstand for nye synsmåter og nye måter å forholde seg til originalverket.

 

Olaussen og Leira har arbeidet med romliggjøring av festivalens overbyggende tematikk, der deres installasjon kan sies å være et intertekstuelt laboratorium, et scenerom i miniformat. Som i et spill inviteres publikum til å gjøre aktive valg og ulike sammenstillinger – gjennom å iscenesette teksten og skape ny intertekstuell opplevelse.

 

Eller med a har utviklet nettplattformen hp14.no som et selvstendig verk bestående av materiale skrevet til – eller valgt med utgangspunkt i festivaltema og program. Strukturen er ment å åpne for en assosiativ og utforskende leseropplevelse, en lesning med forgreininger og sammenstillinger i tråd med det rotlignende rhizombegrepet. Plansjene til utstillingen er basert på innscanning av tekstene, med kompisjoner og linjer hentet fra samme formunivers som resten av materialet til festivalen.

 

Se nettplattform her: www.hp14.no

 

 

Om kunstnerne:

Olaussen er utdannet scenograf fra Den Norske Filmskolen/Kunsthøgskolen i Oslo og er nå stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid tilknyttet Akademi for scenekunst. Leira har sin utdannelse fra Dramatiska Institutet i Stockholm, med en bachelor i lysdesign.

http://www.gunhildmathea.com/

http://tobiasleira.blogspot.no/

 

Eller med a er et designstudio basert i København og Oslo og består av Karen Grønneberg, Marte Meling Enoksen og Lotte Grønneberg. Eller med a på nett:

http://eller-med-a.net/

 

Relaterte prosjekter