PUBLIKASJONER

 • PÅ DEN ANDRE SIDEN AV VINDEN – Marius Engh & Tarje Eikanger Gullaksen

   

  På den andre siden av vinden er en ny kunstbok av Tarje Eikanger Gullaksen og Marius Engh der utgangspunktet er en gåtur fra Oslo til Harpefoss og det fysiske og mentale landskapet som turen kretser omkring. På den andre siden av vinden er også et kunstverk som kommer ut av en rekke med aksjoner og reaksjoner som har pågått over et lengre tidsrom. Det er blant annet et monument og et minne over en tur, potensielle prosjekter og bevegelser. Det er en forstørrelse av en værhane som skulle vært et måleinstrument for en ting som forsvant. Det er en papegøye som repeterer historiene den har blitt gitt. Det er en fremtidsruin som er fullstendig bevisst sin egen fremtid.

   

  Det konseptuelle utgangspunktet for boka er en »arkivmappe» hvor materialet graviterer mot/faller ned i sprekken mellom boksidene som i en mappe, og fungerer som en intuitiv undersøkelse av minner og minnesmerker. Boka arkiverer hendelser fra vandringen og det resulterende utstillingsprosjektet ””Norwegian Blue”, slik det har tatt form gjennom avbildede ”relikvier” som postkort, skisser, tegninger, sitater, tekst, lyd og annen dokumentasjon som er kategorisert og deretter fylt inn i arkivet.

   

  På den andre siden av vinden var kunstnernes bidrag til Framtidsruiner, et kuratert kunst i offentlig rom-prosjekt der tema var stedets egenskaper, kollektive og fortellerskapende dimensjon sett i lys av begrepet framtidsruiner.

 • SÅ I ASKEN, SLIK AT INGENTING GÅR TAPT – RED. EIVIND HOFSTAD EVJEMO

   

  Så i asken, slik at ingenting går tapt tar utgangspunkt i Robert Landsburgs skjebne, som omkom i 1980 mens han sto og fotograferte et vulkanutbrudd fra fjellet Mount Saint Helens i Washington State. Bildene som siden ble fremkalt fryser det voldsomme øyeblikket, de siste sekundene av et menneskeliv, og er både urovekkende og vakre å se på.

  Den svenske forfatteren Magnus Dahlström skriver sin versjon av Landsburgs siste bevegelser på fjellet og gjør noe som etterlevende etter katastrofer ofte forsøker: han lever seg inn iforestiller seg og dikter videre der det befinner seg et gapende tomrom.

  Så i asken, slik at ingenting går tapt er en tittel hentet fra diktsamlingen Vi er tiggere (England Forlag) av Jørn H. Sværen. Hans korte og særpregete dikt er skåret ned til et poetisk uttrykk som kan assosieres til gravinskripsjoner, eller til en før-moderne skrivesituasjon der byrden i selve skrivehandlingen begrenser rekkevidden av det som kan skrives.

  Boka dokumenterer kunstprosjektene til Johan Øvergård og Ann Iren Buan og vandreutstillingen som ble vist i Galleri 69 i Oslo, på Harpefoss Hotell og LevArt Levanger. Boka utgjør dermed prosjektets fjerde rom, blant annet ved å dokumentere selve forflytningen av utstillingen og transformasjonen av kunstverkene underveis, reflektert i samtaleteksten mellom Eivind Hofstad Evjemo og Ann Iren Buan i boka.

 • EX FLUVIO OPES – OLAV BROSTRUP MULLER

  Elva står sentralt i den vestlige forestillingsverden, og har gjort det helt siden Moses kom rekende i en sivkurv på Nilen. I både kunst og populærkultur har elva klart å bevare sin metaforiske kraft – enten man padler oppover Kongo-floden og inn i kontinentets mørke, eller om man hopper på en elvedamper og begir seg ut på eventyret sammen med Tom Sawyer og Huckleberry Finn. Men hva slags type elv er den som renner gjennom Gudbrandsdalen? Hvilket potensiale har den? Går det an å dikte opp et helt nytt elveløp? Og er det mulig å skape et drømmesamfunn på bunnen av Lågen?

  Olav Brostrup Müller er forfatter og journalist, bosatt på Lillehammer. Siden 2013 har han drevet det fiktive transport- og eventbyrået Gudbrandsdal Ubåtservice, basert på submarin opplevelsesturisme på Lågen m/sideelver. Han har større planer enn Gudbrandsdalslågen er klar over selv.