SAMLEREN, ARKEN OG RADIOAMATØREN – BOK

200323_flyer_MA_1

Jean-Luc Godards film «Hélas pour moi» innledes med stemmen til en mannsfigur som forteller en liten historie. Da hans oldefar sto overfor en vanskelig oppgave, trakk han til skogen, der han tente ild og bad en bønn. Da gikk det som han ønsket. Farfaren gjentok dette ritualet, men husket ikke lenger hvor han skulle tenne lyset, bare stedet i skogen der han kunne be bønnen. Og fremdeles gikk det slik han ønsket. Da turen kom til faren, gikk også han ut i skogen, og han visste verken hvor han skulle tenne ilden eller be bønnen, men han kjente fremdeles til stedet i skogen, og det gikk som han ønsket. Nåtidens forteller står overfor et større problem: han finner ikke stedet i skogen, kjenner ikke til bønnen, og han kan ikke tenne lyset. Men: Han kan fremdeles fortelle historien.

 

Slik innledes boka Samleren, Arken og Radioamatøren av Marit Arnekleiv med prosastykkene «Kjærlighet tiltenkt andre» av Eivind Hofstad Evjemo. Tekstene tangerer Arnekleivs verk med sine bruddstykker av fortelling og historie, der fortellingene dels er vevd sammen med de tre kunstprosjektene Samleren, Arken og Radioamatøren, dels er løsrevet fra direkte sammenheng med hverandre.

Om prosjektet

I prosjektene Samleren og Radioamatøren tar Arnekleiv utgangspunkt i radiosamlingen etter sin onkel Asbjørn Simengård fra Tretten, og radioamatørmiljøet som vokste frem etter 2. Verdenskrig. Arken er basert på fortellinger om en eneboer som bodde i en improvisert hytte langt inne i Ringebufjellet, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen på 1930-tallet.

 

En fotoserie av høytalerduker – Q-koder i bruk av radioamatører, gjenskapt som transparente lyssignaler – melk som fryser rennende gjennom en finmasket ramme oppe i høyfjellet – en rekke finerplater lasert i primær- og komplementerfarger. Gjennom slike overganger transformerer Arnekleiv fortellinger som er i ferd med å forsvinne, fra narrativ til skulpturelt og fotografisk materiale. Heller enn å dokumentere eller vise til historien i sin faktiske form, bearbeides den som både nærværende og skjult for bevisstheten. På den måten presenterer Arnekleiv historien for oss som et kollektivt omformingsarbeid, der også betrakterens og leserens forståelse og uvitenhet er med å investere i det ferdige verket.

 

Forord av Eivind Slettemeås

 

«Kjærlighet tiltenkt andre» av Eivind Hofstad Evjemo

 

«Til flaten og forbi», samtale mellom Else Marie Hagen og Marit Arnekleiv

 

Se utdrag av boka på Issuu.com

 

Foto: Marit Arnekleiv

Sidetall: 126

Design: Eller med a

Trykk: Livonia Print

Opplag: 300

Boka er utgitt med støtte fra: Bildende Kunstneres Hjelpefond og Norsk Kulturråd

Utgivelse i samarbeid med Oppland Kunstsenter

ISBN 978-82-690497-5-6

TILT # 6
© Harpefoss hotell 2020

Om kunstneren

 

Marit Arnekleiv (f. 1957) bor og arbeider på Tretten i Gudbrandsdalen. Relasjonen til stedet er viktig i Arnekleivs kunstpraksis, som spenner fra interaksjon i natur og offentlige rom til skulptur og fotografi. I mange av hennes prosjekter er verket direkte knyttet til det spesifikke stedet som er utgangspunktet for arbeidet. I andre tilfeller bringer hun den stedsspesifikke historien inn i et annet visningsmiljø. Arnekleiv har gjennomført flere oppdrag innenfor kunst i offentlige rom, både som kunstner og konsulent, deltatt i ulike utstillinger og kunstprosjekter i flere land og er bl.a. innkjøpt av Norsk kulturråd.

 

https://arnekleiv.no/

 

 

 

Ønsker du å kjøpe boken?

 

Bestill og få tilsendt portofritt ved henvendelse til kontakt@harpefosshotell.no

Pris 250 NOK

Relaterte prosjekter