Rotvelte
Ellen Henriette Suhrke / Hans Kristian Borchgrevink Hansen / Hilde Skevik / Øystein Wyller Odden / Ånond Versto / Outer Limit Lotus & Friends / Ida Frømyr Borgen
Versto_MG_0034_1_liten

Det er ikke nødvendig å forlate sitt hjem. Bli ved bordet og lytt. Ikke lytt engang, bare vent. Ikke vent engang, vær helt stille og ensom. Verden vil by seg frem for deg, slik at du kan kaste verdens maske, den kan ikke annet, den er i ekstase og står og vrir og bukter seg foran deg.”

Franz Kafka, ”Betraktninger om synden, lidelsen, håpet og den rette vei”

 

Utstillingen Rotvelte utforsker grensesnittet mellom kropper, organer og objekter, og reiser spørsmål om måten vi oppfatter og opplever omgivelser på. ”Forestillingsevnen er som en nervefiber som bærer bildet med seg”, skriver Gaston Bachelard skriver i Poetics of Space. Slik kan den estetiske erfaringen overføres til utstillingsrommet, et miljø av selvstendige systemer av klanger, rytmer og former som stadig sammenføyes og kjedes sammen. Hvordan forholder objektene seg til hverandre når stabilitet/ustabilitet er premisset for gruppeutstillingen? Heller enn som samtaleform trer verkene i utstillingen frem for hverandre som knoppskytende former og overlappende forsterkninger. Som når en berøring aktiverer et minne eller en kode som igjen utløser reaksjoner i cellearkivet. Roten er kanskje den vrengte undersiden av treet, men også en avstøpning av topografien og naturens/hjernens måte å iscenesette våre indre bilder på.

Om verkene

I Ellen Henriette Suhrke sin film ”Touch Tours” er blinde invitert til en guidet omvisning i Botanisk Hage på Tøyen. Under turen erstattes synsinntrykk av berøring og duftinntrykk, der utforskningen av planter med nesebor og fingertupper fremkaller mimetiske reaksjoner hos betrakteren. «Touch Tours» gir den seende et innblikk i en annen måte å navigere gjennom omgivelsene på. Feltopptak av lyd fra veksthusene er bearbeidet til en musikalsk gjengivelse av bevegelser, berøringer og av selve stedet.

 

Øystein Wyller Oddens verkserie ”Mains Hum” tar utgangspunkt i opptak av lyden av strømanlegg i en rekke kirker, av sikringsskap, lyd eller lysanlegg som deretter transkriberes til nærmeste halvtone og fremføres på kirkeorgelet. I denne versjonen er det lyden av ”Gudbrandsdalsdomen”, Sør-Fron kirke som avspilles for lytteren som kombinasjon av kirkens orgel og strømlyd.Arbeidene til Wyller Odden undersøker og eksponererforholdet mellom teknologi, arkitektur og mennesker, og de materielle strukturene bak dette.

 

Hans Kristian Borchgrevink Hansen er representert med en kulltegning rett på veggen som binder sammen en rekke papirarbeider. Motivene er fra umiddelbare omgivelser som utforskes og vendes rundt på, i jakten på det uventede som trer frem i det kjente. I Borchgrevink Hansens arbeid med blant annet reiseskildringer i medier som film, bøker og maleri, optimaliseres erfaringen med minimal bevegelse, eksempelvis med en ekskursjon i en sofasprekk eller en ekspedisjon i et hjemlig tjern. Gjennom dette likefremme og nærmest uttrykksløse formspråket til Borchgrevink Hansen er den komplekse sammenstillingen av humor og alvor et gjennomgående trekk i materialer og motiv.

 

Ånond Versto sin skulpturinstallasjon består av fem skulpturer som vises inne og utendørs i opplyste glassmontre. Skulpturgruppens motiver viser oss individer som befinner seg i en paradoksal drøm/marerittaktig relasjon til egen kropp og rommet rundt seg. Den hvite hunden som gir labb og viser lydighet har fått en enorm basun til hale som danner en halo, eller aura. En annen skulptur består av en drapert trefoting/trearming med et spiralformet horn og en pendel hengende så vidt synlig under draperiet. Med utgangspunkt i en forestillingsverden preget av sterk uro og gåtefulle sammenstillinger, fremstår skulpturene likevel som uhyre balanserte og fullendte i sin åpenhet mot verden.

 

I perfomanceduoen Suhrke & Skevik sine prosjekter er gjensidighet, avhengighet og tillit et gjennomgående tema. Duoen bestående av kunstnerne Ellen Henriette Suhrke og Hilde Skevik, viser fotografier av ansiktsløse kropper som utfører iscenesatte bevegelser og fakter, der samhandlingene signaliserer fysisk varsomhet og omsorg, utført i et tilsynelatende rituelt fomål. Verktittelen ”Overlapp” viser også til to betongavstøpninger som vises utendørs sammen med Verstos skulpturer, med motiver overført fra to av fotografiene. Det ene viser en fot som legger vekten sin på en annens, mens det andre bildet viser to hender som er lagt over hverandre på et bord, og som langsomt dekkes av et dryppende stearinlys som foreviger berøringen.

 

Under åpningen vil den eksperimentelle rock/post-punk-trioen Outer Limit Lotus og samtidsdanser Ida Frømyr Borgen fremføre en perfomancekonsert/forestilling, der deler av utstillingen og kunstnerne selv inngår. Under konseptet Outer Limit Lotus & Friends har bandet tidligere fremført musikk og forestillinger som beveger seg over i andre kunstformer og –sjangre som overskrider bandformatet. Forestillingen som skjer utendørs vil bestå av elementer fra Ida Frømyr Borgens forestilling ”Sart ansikt/Hodeløs kropp”, med kostymer, scenografi og lyd som utvikles i dialog med omgivelsene.

Relaterte prosjekter