Minijuvet
Martin Skriubakken
IMG-1488

Martin Skriubakken (f. 1990) er modellbygger fra Harpefoss som fikk ideen om å bygge en tre meter lang, naturtro modell av canyonen i hjertet av Gudbrandsdalen, Harpefossjuvet. Martin har bygget modeller siden han var liten, og har alltid vært fascinert av juvet på Harpefoss. Etter å ha studert videoer på Youtube av hvordan man kan lage bergeffekter av styrofoam, satte han i gang med arbeidet høsten 2021 og har siden da lagt ned mange hundre verkstedtimer med modellen.

 

Modellen tar utgangspunkt hvordan området så ut med butikkbygninger, hotell, hesteveier og steinbru for vel 100 år siden, og ikke minst med Harpefoss togstasjon i full drift. Gudbrandsdalslågen renner her på sitt smaleste og dypeste, og bruforbindelse og ferdsel har derfor eksistert i uminnelige tider. Da jernbanen kom i 1896 ble det etablert flere butikker og virksomheter i området, som dermed utgjorde et lite sentrum i bygda.

 

Flere av disse er modellert inn i landskapet: Harpefoss hotell og landhandel som ble bygget i sveitserstil av Amund H. Wadahl i 1896, Fossen Handel som ble bygget i dragestil av Petter Haugen i 1910, og «Erlandsbygget» oppkalt etter skredder Erlandsen som drev manufakturhandel og kafe ovenfor Fossen Handel. Sammen med Harpefoss stasjon og steinkvelvbrua, er disse historiske bygningene og veiforbindelsene gjengitt på en måte som viser opprinnelig utforming og stil, men også datidens sans for å tilpasse byggeskikken til stedet og landskapet.

 

Med historien som bakteppe blir modellen til Martin ekstra interessant å studere. Den verden som en gang var, er nå blitt en vakker miniatyr som kan studeres med sans for detaljer og historisk dybde. Gjennom det møysommelige arbeidet som ligger bak hver minste detalj kan vi trygt slå fast at Martin har klart å gjenopplive følelsen for både landskapet og bygningshistorien. Aller best kommer dette til uttrykk med den fantastiske gjengivelsen av det ville Harpefossjuvet, som tross sin geologisk unge alder (formet etter siste istid) forblir relativt upåvirket av både kraftverk, motorveibygging og andre moderne landskapspåvirkninger.

 

Utstillingen åpner søndag 26. juni kl. 13.00, og det blir et gratis foredrag ved Arne Hernæs om Harpefoss-historie anno 1920 oppe i festsalen kl. 13.30.

 

Velkommen!

Relaterte prosjekter