Skrivekonkurranse

Poesiens stilling i dag er sammensatt, få leser poesi om det skal vurderes etter salgstall og mange oppfatter poesi som vanskelig å forstå. Likevel er det mange som vender seg til sjangeren – gjerne i det skjulte – for å sette ord på tanker og følelser.

 

Skrivekonkurransen vil løfte skjulte (og lokale) poeter fram i lyset. Konkurransen annonseres i lokale media men er åpen for bidrag fra hele landet og alle aldersgrupper.

 

Mer informasjon om konkurransen kommer!