Skrivekonkurranse

Harpefoss poesifestival 2016 inviterte til skrivekonkurranse med utgangspunkt i årets festivaltema, merksemd/oppmerksomhet. Tekstane skulle vere i diktform, og ikkje lenger enn fem sider. Konkurransen var open for bidrag frå heile landet og alle aldersgrupper.

 

Juryens begrunnelse for vinnerdiktet i Harpefoss poesifestivals skrivekonkurranse 2016 med tema oppmerksomhet:

 

Det er lett å hevde at diktet som form handler om oppmerksomhet: eksaktheten i språket, oppmerksomheten i observasjonen, blikket for detaljen.

 

Diktet er i seg en mulighet til å senke tempo, skjerpe sanser og ta inn over seg sin omverden. Men det krever også en presisjon å skape det språket som gir observasjonen diktets form. Toril Moi sier: ”Oppmerksomhetens språk må nettopp være det Anders Johansen kaller «et alvorlig forsøk på å bringe ord i samsvar med virkelighet».

Diktet som utpekte seg i denne sammenhengen har flere av disse kvalitetene.

 

Jeg-et har et rolig, oppmerksomt blikk, venter på det naturen vil vise han. Blikket fokuserer på ett og ett element: en kran, en klokke, en flue, for å nevne noen, og lar disse bildene bli stående og klinge. Slik dveler også vi som lesere ved disse elementene, retter oppmerksomheten vår mot de.

 

Språket får også rytme og fine klanger gjennom utstrakt bruk av allitterasjon («Brått eit brak (…) fjør som fyk»).

 

En annen ting som juryen har latt seg begeistre over, er den klassiske natur-tematikken og den lett dialektale nynorsken, som kombineres med den frie formen som forfatteren skriver i. En forbinder gjerne en sånn tematikk og språkbruk med vers som rimer. Det at forfatteren bryter med våre forventninger her oppleves overraskende og befriende.

 

Her finnes også slående poetiske bilder: skogen er i bevegelse mot jeg-et, lener seg, og «ber fuglebur». Regn og blod blir til sammen en «nektar til det levande». Ikke minst åpner diktet godt, med glasset, eller vinduet som «står blankt og hardt» – enkelt, presist og svært visuelt. Og det er ikke vanskelig å gi dette glasset eller vinduet en metaforisk betydning.

 

Men tydeligst av alt er det som skjer i tempoet i oss som leser, i møte med dette diktet. Klare observasjoner i et direkte språk, som ikke farer fort videre, men som lar oss dvele, lar oss se for oss og reflektere sammen med diktet. Det er diktets aller fremste egenskap.

 

Gudmund Teigen er med diktet ”Glasruta” kåret til vinner av Harpefoss poesifestivals skrivekonkurranse 2016.

 

Glaset står blankt og hardt. Er skilje,

er maleri med bilete på båe sidene.

Skiftande etter døgnet, etter den som bur.

Gardina stengjer inne eller opnar ut.

Mot mørkret som stangar og vil inn, krafsande mot ruta.

Mot sola og flugulorten og kongroa sitt kunstverk.

Verda utanfor er skog som tungt lener seg mot meg.

Han vinkar, skjelv, slår mot meg. Noko levande i stille glede.

Noko ofseleg med armar i vilske og kaos.

Skogen ber fuglebur, avlar liv og læte. Avlar stilla etterpå.

Graset grip sleipt mot ruta, formar og før fargar.

Gjev meg skinet sitt av ufødd vår i tidleg haust.

Innafor ruta står ettersommaren.

Praten og skratten svirrar, stolbein skrik skrapande,

Fjernsynet blandar seg matt med radiolæta.

Koppar gniksande klirrar, knivar skjer som ljåar mot asjetten.

Ei kran dryp og kastar attljom,

ei klokke mel sund tida.

Ei flugu kastar seg mot ruta, ljoset, fridomen. Eg opnar ut.

Ei anna dansar rasande i djevelske rørsler, surrar som ein rokk.

Snart dovnar ho, krek seint, står med fasettane mot ljoset.

Neste dag daud i kongroveven.

Han fangar livet og dauden, støvet og æva.

Brått eit brak, ein bloddråpe, fjør som fyk.

Fuglen utestengt og sparkande, tagna i læte, slokna i flukta.

Så kjem regnet, teiknar vegar, pløyer opp glaset, klorer mot varmen.

Ruta græt tårer over livet og dauden.

Græt mot blodet, sig nedover og gjev nektar til det levande.

Eg er glasruta på båe sidene.

 

 

Kvifor ein skrivekonkurranse?

Poesien si stilling i dag er samansett; få les poesi om ein skal vurdere etter salstal, og mange oppfattar poesi som vanskeleg å forstå. Likevel er det mange som vender seg til sjangeren – gjerne i det skjulte – for å setje ord på tankar og kjensler. Harpefoss poesifestival vil løfte skjulte (og lokale) poetar fram i lyset.

 

Juryen bestod av Kristin Berget og Anna Kleiva.
Skrivekonkurransen vart arrangert i samarbeid med lokalavisa Dølen, Nord-Fron og Sør-Fron bibliotek, og Vinstra Libris.