Seminar

Hvilke typer oppmerksomhet gir vi diktet, både som lesere og som forfattere. Hva slags oppmerksomhet framkaller diktet i vår egen lesning eller i større strukturer som diktet inngår i? Speiler diktet et oppmerksomt blikk? Mimer det oppmerksomhet? Krever det oppmerksomhet?

 

Kaja Schjerven Mollerin vil holde et innledende foredrag. Videre vil alle deltagerne dele en lesning av en annen deltagers arbeid, med oppmerksomhetsbegrepet i tankene. Dette vil gi alle en mulighet til å fordype seg i både en måte å lese på, og en måte å skrive på – en måte å dele sin oppmerksomhet på, hvorfra man ser, hvordan man ser. Elisabeth Friis vil gi oss et innblikk i dansk samtidspoesi. Vi legger også til rette for at vil være luft rundt alle innleggene til samtale mellom seminarets deltakere. På kveldene blir det opplesning med tilstedeværende poeter.

 

Påmelding: kontakt@harpefosshotell.no

 

10.00 – 10.15 Presentasjon og innledning ved Kristin Berget.

10.15 – 11.00 Innledende foredrag ved Kaja Schjerven Mollerin.

11.00 – 11.15 Pause.

 

11.15 – 12.00 Steinar Opstad om Jørn H. Sværen, kort opplesning ved Sværen. Monica Aasprong om Steinar Opstad, kort opplesning ved Opstad.

12.00 – 13.00 Lunsj.

 

13.00 – 13.45 Elisabeth Friis om dansk samtidspoesi og Caspar Eric, kort opplesning ved Eric.

13.45 – 14.00 Pause.

 

14.00 – 14.45 Jørn H. Sværen om Liv Sejrbo Lidegaard, kort opplesning ved Lidegaard. Liv Sejrbo Lidegaard om Monica Aasprong, kort opplesning ved Aasprong.

14.45 -15.00 Pause.

 

15.00- 15.30 Maja S. K. Ratkje om eget arbeid.

15.30 – 16.00 Leander Djønne om eget arbeid.

 

Merk: påmelding til seminaret. Deltakere oppmuntres til å bli med i samtale mot slutten av dagen.