Seminar

Foredrag – Kaja Schjerven Mollerin

Lørdagens seminar innledes av et foredrag med Kaja Schjerven Mollerin omkring temaet språk og oppmerksomhet. Vi spør hvilke typer oppmerksomhet vi gir diktet, både som lesere og som forfattere. Hva slags type oppmerksomhet det framkaller både i vår egen lesning, men også i større strukturer som diktet inngår i. Speiler diktet et oppmerksomt blikk? Mimer det oppmerksomhet? Krever det oppmerksomhet? osv. Kurator for billedkunst og kurator for musikk vil også fremføre og vise bidrag basert på erfaringer fra sitt felt i løpet av seminaret.

 

Det er påmelding til seminaret, og deltakere oppmuntres til å bli med i samtale mot slutten av dagen. Send påmelding til kontakt@harpefosshotell.no