Deltakere

Guri Sørumgård Botheim (N)

Aslak O. Brimi (N)

Leander Djønne (N)

Stein Magne Eggen (N)

Caspar Eric (DK)

Daniel Formo (N)

Elisabeth Friis (DK)

Ewa Jacobsson (SE/N)

Liv Sejrbo Lidegaard (DK)

MoE (N)

Kaja Schjerven Mollerin (N)

Steinar Opstad (N)

Jørn H. Sværen (N)

Erlend Viken (N)

Gunnar Wærness (N)

Monica Aasprong (N/SE)

 

Kuratorer: Kristin Berget, Eivind Hofstad Evjemo, Anna Kleiva og Maja S. K. Ratkje

 

Grafisk design: Eller med a

 

Om deltagerne:

Guri Sørumgård Botheim (f. 1978) er frå Lesja og bur i Trondheim. Nettopp desse to stadane, og det å vere slitt mellom dei, er tema for Sørumgård Botheim si debutsamling, Heime mellom istidene (2016). Her vekslar dikta mellom å vere skrivne på lesjing og nynorsk, etterkvart som tilhøyrigheita – kjensla av heime – vekslar mellom bygda og byen. Saman med systera Sigrid har Guri tidlegare give ut romanen Ramstein pensjonat (2009), redigert boka Søsken (2011), og skrive spalter i avisa Dag og Tid. Ho er dessutan tidlegare redaktør for litteraturtidsskriftet Ratatosk, engasjert i poesifestivalen ÆÅ, og tilsett i Norsk Forfattarsentrum.

 

Aslak O. Brimi (f. 1983) er felespelar frå Lom. Han er oppvakse i ein folkemusikkfamilie, og har siden barndommen blitt opplært og arbeid med tradisjonsmusikken i Ottadalen. Han er nyskapar både i tradisjonsmusikken og i visesjangeren. Han har vore produsent og prosjektleiar på fleire plateproduksjonar og konsertar/konserturnear.

 

Leander Djønne (f. 1981) er fra Odda og er billedkunstner, poet og filmskaper og står bak det andre kunstprosjektet som vises på Harpefoss poesifestival, filmen ”Øyde til øyde som vises nede i Harpefossjuvet. Han bor og arbeider i Hardanger og Oslo. Han har utdannelse fra Rouge filmskole (Werner Herzog), Kunstakademiet Malmø (MA), Kunstakademiene i Oslo og Bergen og StaatlicheHochschule für Bildende Künste – Frankfurt am Main. Han har hatt flere soloutstillinger og deltatt ved en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt.

 

Caspar Eric (f. 1987) er en av den danske poesiens friske, nye stemmer. Han debuterte i 2014 med diktsamlinga 7/11 som ifølge ham selv en bok om å være ung i 2014, om popsamfunnet og angsten for å bli utdatert. Han har også gitt ut dobbeltdiktsamlingen ”jegtænkerpådetværelsejegharsometanalogtinternet” 1/2 og 2/2 på det norske forlaget AFV Press. I 2015 gav han ut langdiktet NIKE hvor han har utgangspunkt i sin egen celebrale parese (spastisk lammelse) i en refleksjon over, hvilken betydning funksjonshemming har i samfunnet. For boka mottok han Albert Dams mindelegat til Blixenprisen.

 

Daniel Formo (f. 1978) er utdannet fra ‘jazzlinja’ ved NTNU i Trondheim og Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med studier i jazz så vel som komposisjon og musikkteknologi. Han har markert seg som en innovativ Hammond-orgelutøver med trippelalbumet Hammond Dialogues og med gruppa Formo Tre&Metal. I tillegg komponerer han samtidsmusikk og bruker gjerne ny og gammel teknologi.

 

Elisabeth Friis (f. 1973) er bosatt i København. Hun er utdannet litteraturviter og er nå i gang med sitt andre forskningsarbeid, der hun undersøker antropomorfisme. Hun har undersøkt Orfeusmotivet i poesien fra antikken og fram til i dag, og dette blikket som strekker seg over et par tusen år, kommer også samtidspoesien til gode! Det er med et bredt engasjement hun omtaler både dansk og skandinavisk samtidspoesi, og hun evner og trekke linjer og se sammenhenger og brudd, på en svært opplysende og utdypende måte.

 

Ewa Jacobsson (f. 1956) er svensk billedkunstner og komponist bosatt i Oslo. Jacobsson arbeider med stedsspesifikke installasjoner med visuelle elementer og lyd som en bearbeidelse av stedet. Verker realiseres som lydkomposisjoner, fysiske klingende objekter og performance. Hennes arbeider vises og oppføres på utstillinger, museer, konsertsteder og helt andre steder, som på gata, gjerne ved å involvere publikum og stedet. Ewa Jacobsson har laget årets bestillingsverk til festivalen som er en konsert og lydinstallasjon inne i galleriet

Julie Sten-Knudsen (f. 1984) bur i København. Ho har studert ved Litterär gestaltning i

Göteborg, og debuterte i 2011 med diktsamlinga Hjem er en rætning. Sten-Knudsen høyrer til den nye generasjonen poetar i Danmark som skriv med tydeleg narrativ og politisk tilsnitt. Atlanterhavet vokser (2013) startar med ei drøfting av ordet «hudfarga», og tematiserer familie, rasisme og språk. Ho skriv dikt med ein uanstrengt autoritet, og borar i velkjende idéar som normalitet og tilhøyrigheit. Sten-Knudsen skriv også litteraturkritikk og essays. Ho jobbar med omsetting, hovudsakleg frå svensk, og har mellom anna omsett Jenny Tunedal og Göran Sonnevi.

 

Liv Sejrbo Lidegaard (f. 1986) er bosatt på Midt-Jylland. Hun er utdannet fra Litterär gestaltning i Göteborg, og debuterte i 2015 med samlingen Fælleden. En fælled kan oversettes med allmenning, altså et felles område, gjerne et beiteområde. Og nettopp dette felles stedet som ligger mellom natur og kultur, blir et utgangspunkt for samlingen. Diktene beveger seg uanstrengt mellom lekne overflater og brå dyp. En svært gjennomarbeidet debutbok.

 

MoE består av Guro Skumsnes Moe (bass og vokal), Håvard Skaset (gitar) og Joakim Heibø Johansen (trommer). MoEs varemerke har blitt å turnere nådeløst i alle verdens hjørner, små og store byer og å spille for alle slags mennesker i alle slags kulturer, som ved turneer i Japan, Sørøst-Asia, Kina, Australia Europa og Mexico. MoE er i høst plateaktuell med sin fjerde fullengder.

 

Kaja Schjerven Mollerin (f. 1980) er utdannet litteraturviter og har lenge vært en engasjert og synlig kritiker i den litterære offentligheten som evner å møte tekster med både et kvast og omsorgsfullt blikk. I 2011 gav hun ut Seks fot under, et essay om Hans Herbjørnsruds forfatterskap. Året etter kom essaysamlinga Sammen, hver dag, hvor hun skriver om ”vi-et” og ”fellesskapet” i litteraturen med utgangspunkt i lesninger av blant annet Seamus Heaney, George Orwell, Susan Sontag, Arundhati Roy og Alice Munro. Hun har også vært redaksjonsmedlem i Agora og har vært redaktør for litteraturtidsskriftet Vinduet. Hun ble i 2012 kåret til Årets Kritiker av Kritikerlaget.

 

Steinar Opstad (f. 1971) har et eget rom i norsk litteratur. Han debuterte med diktsamlingen Tavler og bud i 1996 og har siden gitt ut syv diktsamlinger som på ulike måter både sirkler rundt det mytiske landskapet, der det sakrale, like mye som det personlige, det store, like mye som det lille, gis stemme og rom. Hans siste diktsamling Kjærlighetstapene kom ut i 2015, og er kanskje hans mest selvbiografiske bok så langt. I essaysamlingen Himmelretninger fra 2012 skriver han om forfattere han selv karakteriseres som sine poetiske livreddere, blant dem Georg Trakl, Ellen Einan og Åsmund Sveen. Disse lesningene gir også en god inngang til å forstå dybden og referanseuniverset i Opstads eget forfatterskap.

 

Jørn H. Sværen (f. 1974) er oppvokst på Hurumlandet, bosatt i Oslo. Han har gjennom mange år bedrevet en utstrakt småforlagsvirksomhet, der han i hovedsak gir ut eget arbeid, men i tillegg driftet han også forlaget H-press, der ulike norske og utenlandske forfattere ble invitert til å skrive. Sværen sine bøker er ofte svært små i formatet, og med kanskje bare èn linje på hver side. De skiller seg markant ut i en norsk litterær offentlighet. I 2011 samlet han store deler av arbeidet sitt i samlingen Dronning av England, som han ga ut på Kolon forlag.

 

Gunnar Wærness (f. 1971) er trønder busett i Skåne. Wærness har give ut fem diktsamlingar som viser fram verda gjennom eit på same tid vilt, omsorgsfullt og humoristisk blikk. Han vrir om metaforane og besjelar dei aller minste tinga. I tillegg til eigen poesi, jobbar Wærness også med omsetjing – både som redaktør, m.a. for antologien Verden finnes ikke på kartet (2010), og omsetjar, seinast CA Conrads Boka til Frank (2016). Wærness utvidar poesisjangeren på fleire plan; i Bli verden (2007) kjem dikta i form av elegant teikneserie, og opplesingane hans er ofte akkompagnerte av musikk. Dei seinare åra har han samarbeidd med musikaren Henrik Skotte under namnet Brødet & Eselet; deira siste utgjeving er romanen €urodike (2015).

 

Monica Aasprong (f. 1969) fra Kristiansund, bosatt i Stockholm. Hun debuterte i 1997 med romanen mellom Alex Gobulev og meg men er nok for de fleste først og fremst kjent som poet, som gjerne undersøker poesiens ulike former. Med soldatmarkedet – et arbeide som strakte seg over flere år og som tok mange ulike former, markerte hun seg som en poet med eksperimenteringsvilje, mens hun i de to siste samlingene befinner seg tydeligere innenfor gjenkjennelige poetiske former, der hun tar opp store grunntemaer til behandling. Hun er i høst aktuell med en ny diktbok.

 

Eller med a ble startet opp i 2011 av Marte Meling Enoksen, Lotte Grønneberg og Karen Grønneberg, og er basert i Oslo og København. Eller med a produserer, initierer og materialiserer prosjekter innenfor kunst, litteratur og design, med hovedfokus på boken som medium og publiseringsprosesser. I november 2014 åpnet de den uavhengige bokhandelen -1, lokalisert i Den Frie Udstillingsbygning i København. Trioen har fått priser og utmerkelser i både Norge og Danmark for sin bokformgiving.