KURS I TØRRMURING OG BRUK AV NATURSTEIN SOM DESIGNELEMENT – 2020