blogtest

Blog:

Velkommen til utendørs kunstvandring gjennom lyd- og glassinstallasjonen Discovered & Endangered!

Vandringen starter ved parkering til Harpefoss hotell og tar ca. 30 min.

Kun fire visninger, for andre tidspunkt er forhåndspåmelding nødvendig.

Lørdag 22.5 kl. 15.00 (Åpning og presentasjon ved kunstnerne)

Søndag 23.5 kl 13.00

Lørdag 29.5 kl. 13.00

Søndag 30.5 kl 13.00

Arrangementet følger nasjonale og lokale smittevernsregler for Korona/covid-w19 og vil foregå utendørs.

For å avtale visning andre tidspunkt, ta kontakt på kontakt@harpefosshotell.no eller mobil 41107932

Blog:

Lørdag 26. september kl. 18.00 inviterer Harpefoss Hotell til samtale mellom Marit Arnekleiv og Eivind Hofstad Evjemo om kunstboka «Samleren, Arken og Radioamatøren», basert på Marit Arnekleivs kunstprosjekt med samme tittel. Det tredelte prosjektet er tidligere vist med utstillingene «Samleren» og «Radioamatøren» på Oppland kunstsenter 9. mai –14. juni i år, mens siste del «Arken» vises på Harpefoss hotell 19.september – 17. oktober.

 

Boka «Samleren, Arken og Radioamatøren» utgjør et eget verk, der møtet mellom Marit Arnekleivs fotografier og Eivind Hofstad Evjemos kortprosastykker danner et fjerde rom i prosjektet. Boksamtalen er gratis og det er servering utover kvelden. Velkommen til kunst og litteratursalong i ballsalen på Harpefoss hotell!

 

Om deltagerne:
Marit Arnekleiv er billedkunstner og har siste 30 årene jobbet med egne kunstprosjekter, kunst i offentlige rom og initiert en rekke prosjekter med andre kunstnere. Mange av prosjektene har vært utendørs og av temporær art. Bor og arbeider på Tretten i Gudbrandsdalen.

Eivind Hofstad Evjemo er skjønnlitterær forfatter med fire utgivelser bak seg. Er også utdannet kurator ved Kunst og designhøgskolen i Bergen. Jobber og bor i Oslo.

 

Arrangementet skjer i samarbeid med Oppland Kunstsenter og Kunstbokmessen B*stard 2020. Kunstbokmessen B*stard er støttet av Kulturrådet, Fritt Ord og Innlandet Fylkeskommune.

Blog:

29. august starter en ny runde med kritikersamtaler i serien Diatribe, der kritikere og skribenter møtes for å diskutere kunst- og utstillingsprosjekter i Innlandet. Tema for samtale denne gangen er sommerens utstillinger med Monica Winther, som er gjestekunstner på Harpefoss hotell, Katrine Køster Holst, gjestekunstner ved Senter for keramisk kunst i Ringebu Prestegard, samt Runhild Hundeide som er aktuell med nytt kunstprosjekt for Saksumdal Tempel.

 

Deltagere:
Trond Lossius, kunstner og komponist
Hedda Hassel Mørch, filosof
Hedda Grevle Ottesen, billedkunstner og skribent
Moderator: Mariann Enge, ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk

 

Utstillingene som er tema for denne utgaven av Diatribe har til felles at de inngår i refleksjoner omkring visningsstedet og hvordan utstillingene virker som pågående og fremtidige undersøkelser i og utover visningsperioden. Et første spørsmål er derfor om kunsten lar seg formidle og vurderes som tradisjonelle utstillinger, eller om de bringer med seg en annen type bevissthet om verkets tilblivelse som krever alternative kritiske perspektiver.

 

Gjennom sin betoning av forandring og transformasjon stilles det spørsmål ved den objektorienterte og autonome forståelsen som ledsager kunsten. Utstillingene bryter blant annet med kunstobjektet som representasjon av ideer, og utgjør snarere beholdere for omskiftelige måter å oppleve verden på. Dermed kan kunsten sies å føye seg inn blant aktuelle epistemologiske (erkjennelsesteoretiske) fagområder som problematiserer bevissthet og subjektivitet. Hvordan forstå og gi uttrykk for erfaringer og opplevelser som er omskiftelige og kjennetegnes av kontinuerlig bevegelse mellom usikkerhet og erkjennelse?

 

I likhet med filosofi og vitenskap utgjør kunst et fag- og kunnskapsområde som forsøker å beskrive virkeligheten, med utgangspunkt i en subjektiv tilnærming og metoder. Likevel er spørsmålet om kunsten med sin interdisiplinære og (i senere tid) forskningsbaserte tilnærming, samt ønske om å kommunisere på tvers av tankesystemer, kulturer og språk, også kan bidra med nye måter å forstå bevissthet og subjektivitet på?

 

De inviterte deltagere i panelsamtalen er komponist og kunstner Trond Lossius, filosof Hedda Hassel Mørch og kunstner og skribent Hedda Grevle Ottesen. Et utgangspunkt for sammensetningen av panelet til denne utgaven av Diatribe er at deltagere med ulik bakgrunn og arbeid i krysningspunkt mellom flere fagområder og kunnskapsfelt, bidrar med ”kritiske perspektiver, motstridende lesninger, og direkte meningsbrytning” i form av ”intellektuelle dypdykk, kritisk refleksjon og inspirerende tankesprang”.

 

Diatribe # 6 arrangeres i samarbeid med konferanse 29. august ved Senter for keramisk kunst i Ringebu, se eget program her:
https://ringebustavkirke.no/arrangement/

 

Bios deltagere:

Trond Lossius undersøker forhold mellom lyd, sted og rom gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Trond Lossius har utdanning innen musikkomposisjon og realfag og som kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet. Han har vært leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsprogrammet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hedda Hassel Mørch er filosof og førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet. Hun har nylig avlsuttet et postdoktorat ved Universitetet i Oslo, Center for Mind, Brain and Consciousness ved New York University og gjesteforeleser ved Center for Sleep and Consciousness ved University og Wisconsin-Madison. Forskningen hennes har fokus på panpsykisme, nøytral monisme og bredere begrepsoppfatninger av fysikalisme. Hun er opptatt av hvordan slik perspektiver samsvarer med spørsmål innen bevissthetsfilosofi og metafysisk tenking.

Hedda Grevle Ottesen er billedkunstner med master fra Kunstakademiet i Oslo og skribent for blant annet magasinet Subjekt. Hun har bachelor i kunst fra KMD i Bergen og i kunsthistorie fra Universitet i Oslo, og har også studert maleri på Weissensee Kunsthochschulee. Grevle jobber hovedsakelig med film og maleri og er dj under navnet «Hedda the head».

Mariann Enge er ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk og er utdannet litteraturviter. Hun har tidligere vært poesianmelder i Aftenposten og arbeidet som skribent og redaktør i ulike nordiske nettidsskrifter for litteratur. Siden 2009 har hun vært tilknyttet Kunstkritikk, både som konstituert redaktør i en kort periode og redaksjonssekretær.

Blog:

Årets sommerutstilling med Monica Winther avsluttes med utstillingsperfomance fredag 28. august kl 21.00 og performancevandring lørdag 29. august kl 10.00 fra Harpefoss hotell.

Det todelte performancen som avslutter utstillingen Fortapt i Paradis utgjør en symbiotisk overgang mellom gallerirommet og skogen med sine bortgjemte steder, trær, mose, hemmelige små rom, steiner og spor. På samme måte som skulpturenes detaljrikdom er skogen et bilde på slike små, underlige steder, tilsynelatende bortglemte og uviktige mellomrom for alle mulige fantastiske livsformer. Bruker man øynene og ser, kjenner på og lytter, vil man kunne oppdage at det er bolig for tusenvis av skapninger. Som i en skog når stormen herjer, kan livet ramle rundt deg, bli næring for jorden så neste tre kan vokse. Døden som innhenter livet gir en opplevelse av å forstyrre livet, men tilfører i etterkant forståelse, tilgivelse, sårbarhet og aksept.

Begge performancene vil vare ca. 30. minutter hver

 

29. august er prosjektet til Monica Winther gjenstand for en ny kritikersamtale i serien Diatribe, sammen utstilling til Katrine Køster Holst, gjestekunstner ved Senter for keramisk kunst i Ringebu Prestegard, samt Runhild Hundeide sitt kunstprosjekt for Saksumdal Tempel. Kritikersamtalen finner sted kl. 15.00 i Fjøset i Ringebu Prestegard, som en del av Senter for keramisk kunst sin konferanse samme dag. Se program og påmelding her

 

Diatribe #6 arrangereres av Oppland kunstsenter i samarbeid med Harpefoss hotell, Senter for keramisk kunst /Ringebu Prestegard, og Saksumdal tempel. Arrangementet er gratis.

 

For informasjon om arrangementet se her

 

Blog:

Tilbud om turbuss fra Thon Hotell, Østbanen i Oslo kl 12.00 til Harpefoss hotell lørdag, med retur søndag 28. juni kl 12.00. Turen tar ca. 3,5 time hver vei. Bestilling av bussbillett gjøres her på Hoopla 

 

Det er mulig å overnatte både inne på låven eller telte utendørs i hagen. Ta med egen sovepose og liggeunderlag. Servering av mat og salg av drikke.

 

Buss koster 200/400,- t/r med registrering og betaling på forhånd. Vi setter også pris på forhåndspåmelding og registering for overnattende, men dette kan også gjøres ved ankomst. Overnatting og suppe er gratis, frokost kan ev. kjøpes i kafeen på søndag. For overnatting og annen informasjon ta kontakt: kontakt@harpefosshotell.no

 

Vi kan desverre ikke tillate at det grilles eller lages mat over ildsted ute! Skjenkebestemmelser gjelder for hele festlokale/område.

Blog:

Kritikersamtale om kunstbøker kan nå høres på Kunstpodden!

 

I denne 5. utgaven av Diatribe kan du høre Mona Gjessing, Hedda Grevle Ottesen og Kjetil Røed samtaler om blant annet TILT utgivelsen Samleren, Arken og Radioamatøren, presentert på kunstbokmessen B*stard 2020.

 

Kritikersamtalen ledes av Cecilie Tyri Holt, forfatter og kunstskribent, og skjer i samarbeid med Kunstpodden. Bøkene som presenteres er Arken, Samleren og Radioamatøren av Marit Arnekleiv, Krabbe av Marianne Hurum og Det relasjonelle aspektet øker i kompleksitet når det er flere typer grenser som krysses av Hedda Roterud Amundsen

Blog:

 • Blog:

  I februar mottok Harpefoss hotell den gledelige meldingen om at prosjektet Håndverkets landskap med Ola Sendstad er tildelt 150.000 gjennom Sparebankstiftelsens nyetablerte støtteordning Kunst på programmet. I samarbeid Sør-Fron ungdomskule skal Sendstad høsten 2020 etablere et uterom/installasjon i skolegården der elevene gjennom skal delta i både utvikling og utforming av byggverket. Håndverkets landskap tar sikte på å formidle tradisjonshåndverk og byggekunst, med fokus på stein, tømmer og smijern. Lokale håndverksbedrifter fra distriktet bidrar med kunnskap og ferdigheter innen materialfagene, og vil overføre praktiske, tekniske og estetiske erfaringer til skoleelevene.

  Siden 2017 har Harpefoss hotell hatt flere samarbeid med Sør-Fron ungdomskule med workshops, kunst og stedsutvikling formidlet av profesjonelle kunstnere. Et gjennomgående tema er at elevene selv skal delta i bygging, undersøke omgivelsene og skape nye kunstverk. Prosjektet med Ola Sendstad starter opp høsten 2020 og er planlagt som tre-årig prosjekt, der hver 10. klasse får mulighet til å bygge videre på foregående prosesser med nye materialer og håndverksteknikker.

  Ola Sendstad er arkitekt og kunstner som jobber i skjæringspunkt mellom kunst, kulturminnetenkning og stedsidentitet. Med sin tilnærming til stedsutvikling, planlegging og historie i Innlandet, har han fokusert på bygda som et eget område for arkitekturfaglige og relasjonelle undersøkelser.

  https://www.olasendstad.no

  Blog:

  Bokserien TILT lanserer sjette bok 28. mars, i forbindelse med åpning av Marit Arnekleivs prosjekt Samleren, Arken og Radioamatøren. Boka utgis samtidig med den todelte utstillingen på Oppland kunstsenter 28. mars- 16. mai , og på Harpefoss hotell 25. april – 7. juni. Mer informasjon om boka kommer snart, men utgivelsen er nok en gang basert på et flerkunstnerisk samarbeid. Forfatter Eivind Hofstad Evjemo sin tekst «Kjærlighet tiltenkt andre» er skrevet og komponert spesifikt for boka, og utgjør sammen med hennes fotografier et eget «verk» i Samleren, Arken og Radioamatøren.

   

  Samtidig er filmen Komposisjon for Rotvelte med bandkonseptet Outer Limit Lotus & Friends publisert i sin helhet. Perfomancekonserten med danser Ida Frømyr Borgen og billedkunstner Ånond Versto fra 2019 er tilgjengelig på vår Vimeo-kanal

   

  Tidligere utgivelser fra TILT er tilgjengelige fra Harpefoss hotell, og vi er spesielt glade for å kunne tilby bøkene gjennom den nordiske distribusjonssentralen Nordic Art Press. En presentasjon av TILT på deres sider kan leses her

   

   

  Blog:

  Kjære alle medlemmar av Motvind Kulturlag, og alle andre! 22.-24. november arrangerar vi ei helgesamling som inneheld konsertar, litteraturopplesing, samtaler, magasinverkstad, samt årsmøte i Motvind Kulturlag. Vi håpar mange har anledning til å ta turen til Gudbrandsdalen denne helga.

   

  Program

  Fredag 22. november
  13.00 – ope hus, kom når dykk vil
  20.00 – konsert med Poing

   

  Laurdag 23. november
  10.00 – frukost
  11.00 – samtale om å arrangere kulturarrangement med Eivind Slettemeaas (Harpefoss Hotell) og Simen Skoe (Øykjelykkjesetra)
  13.00 – idémyldring om innhaldet i andre utgave av Magasinet Motvind
  16.00 – litteratur og musikk! Therese Tungen les frå si siste novellesamling «Om kjærleik og det som liknar» og medlemmar av Motvind Kulturlag spelar musikk attåt
  18.00 – middag
  20.00 – årsmøte i Motvind Kulturlag
  22.00 – fest

   

  Sundag 24. november
  10.00 – frukost og mogelegheiter for friluftsaktivitetar utover dagen

   

  Arrangementet er gratis for medlemmar av Motvind Kulturlag. For andre så kostar konserten på fredag 200,- (100,- for studentar) og opplesinga på laurdag kostar det same. Men medlemsskap kostar også 400,- og da fer ein ei rekkje fordelar som til dømes Magasinet Motvind vederlagsfritt, plater frå Motvind Records til innkjøpspris, rabatterte konsertbillettar og ei demokratisk stemme i kulturlaget, så det lønner seg altså å bli medlem.

   

  Det blir servert mat før, mellom og etter programpostane.

   

  Transport
  Vy køyrar tog til Vinstra, sei frå så hentar vi dykk der. Det går også buss til Harpefoss, den stopper relativt nærme Harpefoss Hotell.

  Overnatting
  Ta kontakt med oss så skal vi ordne overnatting på eit vis!

   

  Blog:

 • Pris per deltager: 1500,- (inkluderer kveldsforedrag og presentasjoner)

  Overnatting kan tilbys i kårboligen på Heggerud Gard: 300,- per døgn (delt dobbeltrom)
  Fellesmåltider på Harpefoss hotell: Lunsj 100,- / Middag 200,-
  Inkludert i kurs er foredrag av Kjell Andresen, arkitekt Riksantikvaren og presentasjoner ved kursholderne Chris Millar og Byggstudio.

   

  Kurset er støtte av Fortidsminneforeningen gjennom tilskuddsordningen Kulturminner for alle

   

  Kursinnhold:

  Kursdeltagerne vil få innføring i ulike byggemetoder for stein. Deltakerne skal jobbe både individuelt og sammen, der skisser og innledende diskusjoner danner grunnlag for konkrete byggeprosjekter utendørs. Underveis i kurset legges det opp til å se på muligheter og kreativ bruk av stein til terrengforming, preging i stein og visuell utforming.

   

  Torsdag kveld blir det et foredrag/kåseri om taktekking med skiferstein ved Kjell Andresen, arkitekt hos Riksantikvaren. Flere presentasjoner og aktiviteter annonseres fortløpende.

   

  Hvem er kurset for?

  Kurset passer både for håndverkere som vil lære om grunnprinsipper og nye innfallsvinkler til bruk av stein som design og landskapsforming, samt utøvere innen andre yrkesgrupper som landskapsarkitektur, design, kunst eller privatpersoner som ønsker å lære om muligheter innen bruk av stein som byggemateriale og som formskapende element.

   

  Kursholderne:

  Kursholder er Chris Millar som driver bedriften Åsgard Millar sammen med Erlend Åsgard, og har lang erfaring med kurs innen tørrmuring og restaurering.

  Se intervju med Chris Millar hos Fortidsminneforeningen:

  https://www.fortidsminneforeningen.no/nyheter-og-hendelse/akademikeren-som-ville-jobbe-med-stein

   

  Byggstudio er et designstudio med base i Oslo og  Stockholm, og jobber med design  og identitetskaping knyttet til offentlige rom  som parker, institusjoner og miljøer. Byggstudio er i dette prosjektet engasjert av Harpefoss hotell med formgiving og identitet for park og omgivelser basert på historie, landskap og materialbruk.

  Se hjemmeside til Byggstudio:

  https://www.byggstudio.com

   

  WORKSHOP PROGRAM

   

  Onsdag 30. oktober

   

  Innkvartering på Heggerud Gard for de som vil ha overnatting

  Velkomst for deltakere på Harpefoss hotell kl. 19.00.

   

  Kveldsmat, bar og sosialt

   

  Torsdag 31. oktober:

  09.00-10.00 Registering og kaffe i landhandelen på Harpefoss hotell

   

  10.00: Kurstart og presentasjon av kurset ved Chris Millar. Teori/teknikk.

   

  Lunsj kl 12.00-13.00:

   

  13:00-17.00: Teori og praktiske øvelser.

   

  Middag kl. 18.00

   

  19.00: Foredrag ved Kjell Andresen, arkitekt Riksantikvaren

   

  Bar og sosialt

   

  Fredag:

   

  09.00-12.00:  Kurs Praktisk øvelse i teknikk.

   

  Lunsj kl 12.00-13.00

   

  13:00-15.00: Tur til Akslevolden steinbrudd

   

   

  15.30-17.00: Kurs Skissering og tester (prototype) – bygge i grupper

   

  Middag kl. 18.00

   

  Bar og sosialt

   

  Lørdag:

   

  09.00-12.00: Kurs Testing  (prototype) – bygge i grupper

   

   

  Kurs avsluttes med lunsj og vel hjem!

  Blog:

  Det nærmer seg tredje utgave av Harpefoss Hardcorefestival, som går av stabelen 16. -17. august. Jon Iver Myren og Johnny Vaet Nordskog fortsetter det gode samarbeidet med Harpefoss Hotell som vertskap og inviterer til nok en hardtslående musikkfest på Harpefoss.
  I pressemeldingen kan festivalarrangørene blant annet skilte med unik line-up av band, djs, plakatkunst og filmvisning. De trekker også  fram det svenske bandet God Mother som velger å krysse landegrensen for å spille på Harpefoss, Tromsø-bandet Turdus Musicus som kjører en eksklusiv reunion, Oslo-bandet Dark Times, Of Grace and Hatred fra Bergen og PROBLEMS fra Oslo.

   

  Det blir også en utrolig filmopplevelse til festivalen med visning av filmen “UxÅ: A journey to the heart of the Umeå Hardcore scene” oppe i Ballsalen på Harpefoss Hotell kl.15 lørdag 17.august. Regissør Gianni Manno begir seg ut på en nostalgisk reise, sammen med barndomsvennene sine Romain Massé og Theophile Pillault, til Umeå i Sverige for å undersøke hardcore-scenen som blomstret der på 90-tallet.

   

  Heggerud Gård stiller opp som vertskap for festivalcampen. Med en unik beliggenhet, fantastisk utsikt og bare 6 minutters gange fra festivalområdet, ligger alt til rette for en helhetlig bra festivalopplevelse. Ta kontakt direkte med Ragnhild Wadahl (996 08 339) for spørsmål knyttet til overnatting.

   

  “A Bite of Norway” lyder kanskje kjent for noen? Frank Asle Mathisen og co er menneskene bak det meget smakfulle matkonseptet på festivalen Rondaståk. A Bite of Norway leverer “lokalmat” av høy kvalitet fra det geografiske området arrangementet befinner seg i. Med fokus på kortreiste lokale råvarer, utstrakt bruk av resirkulerbare materialer og norsk tradisjonskost med en twist servert lynkjapt, var det ikke vanskelig for oss i HHF å spørre om de ville være med på laget i år. Magene våre rumler og vi gleder oss!

   

  I Kabinettet blir det kombinert salgsutstilling med plakatkunstnerene fra Loco Mosquito (som står for årets festivalplakat) og merchsalg fra alle bandene som gjester festivalen. Etter endt konsert er det bare å løpe fra scenekanten og opp trappen inn i Kabinettet for å sikre deg t-skjorta og vinylen til ditt nye yndlingsband.

   

  Musikk til ungdommen. Som i fjor så arrangerer HHF et gratis og rusfritt opplegg rettet mot barn og unge i forkant av festivalen. 15.august kl.18.00 blir det skateboard konkurranse i minirampen i Kåja Idrettspark etterfulgt av 2 konserter inne på Vinstra Ungdomsklubb. Det smått legendariske bandet IEatHeartAttacks (som festivalarrangør Jompi Myren spiller trommer i) skal spille, etterfulgt av Trondheimsbandet Lâche. Konserten starter kl.21.00. Det vil være mulig å kjøpe grillmat og benytte seg av kiosktilbudet inne på Ungdomsklubben. Arrangementet er gratis, har ingen aldersgrense og er rusfritt. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Vinstra Ungdomsklubb, Fron Thrasher Team og Nord-Fron Kommune.