OM

Harpefoss poesifestival arrangeres annethvert år og for tredje gang i 2016. Festivalen har en flerkunstnerisk profil med hovedvekt på poesi. En hovedmålsetning for festivalen er å presentere norsk og nordisk poesi som utfordrer og undersøker det tverrfaglige og nyskapende innen sitt felt, samt ulike former for overganger og krysningsfelt i ytterkanten av poesien, mellom lyd/musikk, performativitet, film og billedkunst.

 

Den nordiske poesiscenen har de siste årene blitt knyttet nærmere sammen gjennom festivaler, oversettelser, forfatterskoler og tidsskrifter. Harpefoss poesifestival vil gjennom seminar, opplesninger og mer uformelle møter fasilitere samtaler omkring språk og poesi mellom nordiske land. Harpefoss poesifestival har fra starten hatt et nordisk nedslagsfelt, og blitt et viktig referansested for nordiske poeter, et sted de kan besøke og henvende seg til. Målet er at disse erfaringene kan kaste nytt lys inn i hver forfatters arbeid, at erfaringene med språkarbeidet kan fortsette å utveksles og at vi blir bedre til å forstå hverandres offentligheter.

Festivalen er støttet av:

Nordisk kulturfond

Norsk kulturråd

Oppland fylkeskommune

Sør-Fron kommune

Fritt Ord